VN-klimaattop brengt geen doorbraak

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het magere resultaat van de VN-klimaattop in Polen. Die is zaterdag in Poznan zonder veel concreet resultaat geëindigd.
De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat er meer bijeenkomsten over de opwarming van de aarde nodig zijn om eind volgend jaar in Kopenhagen overeenstemming te bereiken over een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tegen het broeikaseffect, dat in 2012 afloopt.
Mileuorganisatie Oxfam noemde de top in Poznan “een beschamende vertoning door gebrek aan vooruitgang”, aldus een woordvoerder. VN-klimaatdirecteur Yvo de Boer toonde zich echter hoopvol gestemd. “Het is duidelijker geworden waar we aan moeten werken om van Kopenhagen 2009 een succes te maken.”
De VN-klimaattop – die bedoeld was om een akkoord in Kopenhagen volgend jaar voor te bereiden – werd zaterdagochtend na bijna twee weken onderhandelen officieel beëindigd. De belangrijkste uitkomst is dat er meer doelgericht overleg komt om in Kopenhagen een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tot stand te brengen.
De derdewereldlanden hebben weinig vooruitgang geboekt in het binnenhalen van meer geld en technieken van westerse industrielanden. Die kunnen daarmee hun uitstoot van broeikasgassen afkopen. Milieuorganisatie Oxfam beschuldigt de rijke landen van tegenwerking, terwijl de ontwikkelingslanden zich juist opmerkelijk flexibel toonden om tot een akkoord te komen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Ondanks tegenstand van westerse industrielanden is overeengekomen dat in de loop van 2009 het adaptatiefonds in werking zal treden. Westerse industrielanden moeten naar verwachting 40 miljard dollar (bijna 30 miljard euro) per jaar leveren aan dat nieuwe fonds, zodat derdewereldlanden over geld beschikken om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Over de hoogte van het jaarlijkse bedrag konden partijen in Poznan geen overeenstemming bereiken. Onder meer Zweden heeft voor het fonds financiële toezeggingen gedaan.
Oxfam noemt het een belangrijke beslissing dat het adaptatiefonds er na tien jaar onderhandelen toch komt, al is het maar een kleine stap voorwaarts. “De bal ligt nog steeds daar waar het geld voor het fonds vandaan moet komen. Het is noodzakelijk dat het geld er ook komt; het is er nog niet.”
Er lag vrijdag een voorlopige overeenkomst op tafel over het toekennen van geld aan derdewereldlanden, maar de EU, Canada, Australië en Rusland blokkeerden dat tijdens de laatste uren van de onderhandelingen. Oxfam: “Een groot aantal ontwikkelingslanden keurde deze harde opstelling van de rijke landen luid en duidelijk af.”
[Reformatorisch Dagblad]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *