Nobelprijswinnaar wordt Amerikaans minister van Energie

De komende Amerikaanse president Barack Obama heeft Steven Chu, gewezen Nobelprijswinnaar voor Fysica, benoemd tot minister van Energie in zijn regering. Arne Duncan en Ken Salazar worden volgens de Amerikaanse media minister van respectievelijk Onderwijs en Binnenlandse Zaken.
Obama maakte de benoeming van Chu en zijn ‘milieuteam’ maandag bekend op een persconferentie.
Steven Chu (60) kreeg in 1997 samen met twee collega’s de Nobelprijs voor hun werk over atomen. Als professor in fysica en moleculaire en celbiologie leidt hij het Lawrence Berkeley National Laboratory aan de Universiteit van Californië.
Hij staat gekend als een aanhanger van het eerste uur van het onderzoek naar wetenschappelijke oplossingen voor de klimaatverandering. Chu’s voornaamste taak zal ook zijn om een einde te maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van buitenlandse olie en om de klimaatverandering aan te pakken.
[Knack.be]
» meer over Steven Chu: Wikipedia

Wethouder Barendrecht: CO2-opslag niet zeker

De komst van een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht is nog niet zeker. Wethouder Zuurbier (VVD) heeft dit gisteren tijdens een raadsvergadering laten weten in reactie op vragen van GroenLinks en PvdA.
Shell heeft op 5 december een milieu-effectrapportage ingediend om aan te tonen dat het project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen moet worden in twee lege gasvelden onder een woonwijk in de gemeente Barendrecht, veilig is en binnen de overheidsnormen kan worden uitgevoerd.
Wethouder Zuurbier:

“Daarmee is de procedure gestart, en pas als het voorstel getoetst is, valt er een beslissing of ze een vergunning krijgen.”

{NRC Handelsblad]

Australië met eigen klimaatplan

De Australische regering wil de uitstoot van kooldioxide in 2020 met 5 procent terugdringen ten opzichte van 2000. En als op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind volgend jaar in Kopenhagen een ambitieus klimaatakkoord wordt bereikt, is Australië bereid tot een reductie met 15 procent.
Dat is de kern van een langverwacht klimaatplan van premier Kevin Rudd. De reductie moet volgens Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low Pollution Future worden bereikt via emissiehandel. Bedrijven die schoon produceren kunnen emissierechten verkopen aan grote vervuilers.
Volgens de Australische regering is de doelstelling van het klimaatplan per hoofd van de bevolking vergelijkbaar met het plan dat de Europese Unie dit weekeinde presenteerde – een reductie van 20 procent in 2020, ten opzichte van 1990.
Milieugroepen hebben zware kritiek op het klimaatplan. Ze wijzen erop dat Australië 85 procent van de elektriciteitsopwekking haalt uit kolencentrales, die weinig milieuvriendelijk zijn. De organisaties vinden een reductie van 5 procent veel te mager.
» lees verder: NRC
» meer info: www.climatechange.gov.au/whitepaper/

VN-klimaattop brengt geen doorbraak

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het magere resultaat van de VN-klimaattop in Polen. Die is zaterdag in Poznan zonder veel concreet resultaat geëindigd.
De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat er meer bijeenkomsten over de opwarming van de aarde nodig zijn om eind volgend jaar in Kopenhagen overeenstemming te bereiken over een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tegen het broeikaseffect, dat in 2012 afloopt.
Mileuorganisatie Oxfam noemde de top in Poznan “een beschamende vertoning door gebrek aan vooruitgang”, aldus een woordvoerder. VN-klimaatdirecteur Yvo de Boer toonde zich echter hoopvol gestemd. “Het is duidelijker geworden waar we aan moeten werken om van Kopenhagen 2009 een succes te maken.”
De VN-klimaattop – die bedoeld was om een akkoord in Kopenhagen volgend jaar voor te bereiden – werd zaterdagochtend na bijna twee weken onderhandelen officieel beëindigd. De belangrijkste uitkomst is dat er meer doelgericht overleg komt om in Kopenhagen een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tot stand te brengen.
De derdewereldlanden hebben weinig vooruitgang geboekt in het binnenhalen van meer geld en technieken van westerse industrielanden. Die kunnen daarmee hun uitstoot van broeikasgassen afkopen. Milieuorganisatie Oxfam beschuldigt de rijke landen van tegenwerking, terwijl de ontwikkelingslanden zich juist opmerkelijk flexibel toonden om tot een akkoord te komen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Ondanks tegenstand van westerse industrielanden is overeengekomen dat in de loop van 2009 het adaptatiefonds in werking zal treden. Westerse industrielanden moeten naar verwachting 40 miljard dollar (bijna 30 miljard euro) per jaar leveren aan dat nieuwe fonds, zodat derdewereldlanden over geld beschikken om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Over de hoogte van het jaarlijkse bedrag konden partijen in Poznan geen overeenstemming bereiken. Onder meer Zweden heeft voor het fonds financiële toezeggingen gedaan.
Oxfam noemt het een belangrijke beslissing dat het adaptatiefonds er na tien jaar onderhandelen toch komt, al is het maar een kleine stap voorwaarts. “De bal ligt nog steeds daar waar het geld voor het fonds vandaan moet komen. Het is noodzakelijk dat het geld er ook komt; het is er nog niet.”
Er lag vrijdag een voorlopige overeenkomst op tafel over het toekennen van geld aan derdewereldlanden, maar de EU, Canada, Australië en Rusland blokkeerden dat tijdens de laatste uren van de onderhandelingen. Oxfam: “Een groot aantal ontwikkelingslanden keurde deze harde opstelling van de rijke landen luid en duidelijk af.”
[Reformatorisch Dagblad]

Staatssecretaris Timmermans: desnoods ’s nachts dooronderhandelen over klimaat

De leiders van de Europese Unie moeten deze weeks desnoods ’s nachts door onderhandelen als ze het niet eens kunnen worden over het klimaatplan dat op tafel ligt. Er moet geen tweede lezing komen, want dan is de Europese Unie niet op tijd klaar voor de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen volgend jaar.
Dat zei staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De regeringsleiders van de 27 lidstaten praten donderdag en vrijdag over de ambitieuze plannen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent terug te dringen.
Belangrijk twistpunt is de hoeveelheid geld die industrieën via een veiling moeten betalen voor hun emissierechten. Hoewel de huidige EU-voorzitter al meer water bij de wijn heeft gedaan dan Nederland lief is, wordt er in Brussel rekening gehouden met een extra EU-klimaattop als men er deze week niet uitkomt.
[ANP]

Tweede Kamer: minister Cramer neigt te veel naar concessies

Een Europees klimaatakkoord is broodnodig, anders staat de Europese Unie minder sterk bij de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan.
Milieuminister Jacqueline Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer. Zij verdedigde zich daar tegen kritiek dat zij te veel concessies heeft gedaan in de onderhandelingen in EU-verband die eind deze week moeten leiden tot een klimaatakkoord op de Europese top in Brussel.
Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Nederland, in plaats van de door Cramer beloofde harde opstelling, “een plas water bij de wijn” gedaan.
Cramer hamerde erop dat daar een deal moet worden gesloten:

“Mijn inzet is keihard geweest. Maar om een akkoord te sluiten, moet je onderhandelen. Wij zullen zo lang mogelijk proberen aan die positie vast te houden.”

Die positie betekent niet toegeven aan Polen en Duitsland, die respectievelijk hun elektriciteitssector en industrie niet willen laten betalen voor het uitstoten van CO2.
Zij reageerde afwijzend op een suggestie van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom, een partijgenoot, om in Poznan haar EU-collega’s bijeen te roepen.

“In Brussel moet witte rook uit de kamer komen.”

[ANP]

Minister Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt.
De minister ziet in de economische tegenwind alle reden om af te zien van eerdere plannen om de meerderheid van de industrie te laten betalen voor de rechten. “Zeker in deze tijd moet je de industrie niet over de rand duwen”, zei Van der Hoeven maandag na EU-beraad met collega’s uit andere EU-landen.
Volgens schattingen wordt wel 90 à 96 procent van de Europese industrie uitgezonderd van plannen om emissierechten te kopen op een veiling. Vooral Duitsland, dat veel zware industrie heeft, wil veel uitzonderingen.

“Wat ik niet aanvaardbaar vind, is als de EU zou tornen aan het doel om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020. Dat gebeurt ook niet. Veilen is volgens ons het beste systeem om rechten te verdelen. Maar op een gegeven ogenblik moet je tot een compromis kunnen komen.”

Milieuminister Jacqueline Cramer pleitte zondag juist voor het overeind houden van het veilen van emissierechten. Maar zij bespeurt geen licht tussen haar standpunt en de opstelling van Van der Hoeven. Cramers woordvoerder:

“Van der Hoeven zegt ook dat veilen het beste systeem is, maar we moeten tot een compromis komen. Een milieuminister legt andere accenten dan een minister van Economische Zaken. Maar ook voor Cramer staat buiten kijf dat goed moet worden gekeken naar de belangen van de industrie.”

Welke andere maatregelen in de plaats komen, wil Europa het doel van 20 procent CO2-reductie in 2020 halen, “daarover gaan we praten in Poznan”. Hij doelt op de VN-klimaattop, waar Cramer later deze week aanschuift bij de onderhandelaars.
Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) is het eens dat bijvoorbeeld noodlijdende staalbedrijven nu geen extra kosten voor CO2-rechten kunnen dragen.

“Het is wel belangrijk dat het systeem er goed staat. In 2012 kunnen we dan kijken welke sectoren moeten meedoen.”

[ANP]

Staatssecretaris Timmermans: Frankrijk tot uiterste gegaan over klimaatakkoord

Huidig EU-voorzitter Frankrijk heeft volgens staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken alles gedaan wat menselijkerwijs mogelijk is om een compromis te bereiken over een pakket maatregelen voor klimaat en energie. Timmermans ziet weinig ruimte om nog verder te gaan, zei hij maandag in Brussel.
Meer concessies doen zou de doelstelling om de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 20 procent te verminderen in gevaar brengen, waarschuwde de bewindsman.
Eind deze week moeten de EU-landen het tijdens een top in Brussel eens zien te worden over het klimaat- en energiepakket. Vooral de Oost-Europese landen, die overwegend stroom opwekken met sterk vervuilende kolengestookte centrales, liggen dwars. Maar ook steun van Duitsland, de grootste EU-lidstaat, staat nog niet vast. De Duitsers vrezen te veel nadelige gevolgen voor hun industrie.
Het EU-plan houdt onder meer in dat bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-emissierechten. Daarmee zouden vele miljarden euro’s gemoeid zijn. Maar Duitsland, en ook Italië, zijn bang dat hun bedrijfsleven het daardoor veel moeilijker krijgt dan concurrenten elders in de wereld.
In een compromistekst die de Fransen vorige week produceerden, zijn de oorspronkelijke voornemens over het veilen van emmissierechten flink afgezwakt. Toch slaagde de Franse president Nicolas Sarkozy er afgelopen weekend niet in de Oost-Europese lidstaten over de streep te trekken. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel dreigde maandag nog tegen het klimaatplan te zullen stemmen als daardoor werkgelegenheid in gevaar komt.
Timmermans ziet niettemin mogelijkheden voor een compromis tijdens de EU-top. Van een extra top eind deze maand, als het deze week niet lukt, zei hij nog niets gehoord te hebben.
[ANP]

Klimaatverandering funest voor veel Europese vlinders

Europa zal veel dagvlinders kwijt raken door klimaatverandering, zo menen de auteurs van een nieuw boek, Climatic Risk Atlas of European Butterflies. Hierin zijn modellen over klimaatverandering toegepast op de vlinderwaarnemingen van vele duizenden vrijwillige veldmedewerkers.
In het worst case scenario dat door de wetenschappers is onderzocht, wordt uitgegaan van een temperatuursverhoging van 4,1°C tot 2080. In dat geval zal voor zeventig soorten dagvlinders meer dan 95% van het huidige leefgebied ongeschikt worden.
In het beste geval wordt uitgegaan van een stijging van 2,4 °C. Zelfs dan zal voor 147 soorten meer dan 50% van hun huidige areaal geen geschikt leefgebied meer vormen.
Voor veel vlinders betekent dit dat ze verdwijnen uit gebieden waar ze nu nog regelmatig worden gezien. De kleine vos bijvoorbeeld, vroeger een zeer gewone soort, zal uit het grootste deel van Midden- en Zuid-Europa verdwijnen.
In het ingrijpendste scenario zal de Spaanse pijpbloemvlinder 97% van zijn leefgebied in Spanje en Zuid-Frankrijk kwijtraken en de apollovlinder zal in de berggebieden meer dan 75% in aantal achteruitgaan.
[Vlinderstichting]