Staatssecretaris Timmermans: Frankrijk tot uiterste gegaan over klimaatakkoord

Huidig EU-voorzitter Frankrijk heeft volgens staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken alles gedaan wat menselijkerwijs mogelijk is om een compromis te bereiken over een pakket maatregelen voor klimaat en energie. Timmermans ziet weinig ruimte om nog verder te gaan, zei hij maandag in Brussel.
Meer concessies doen zou de doelstelling om de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 20 procent te verminderen in gevaar brengen, waarschuwde de bewindsman.
Eind deze week moeten de EU-landen het tijdens een top in Brussel eens zien te worden over het klimaat- en energiepakket. Vooral de Oost-Europese landen, die overwegend stroom opwekken met sterk vervuilende kolengestookte centrales, liggen dwars. Maar ook steun van Duitsland, de grootste EU-lidstaat, staat nog niet vast. De Duitsers vrezen te veel nadelige gevolgen voor hun industrie.
Het EU-plan houdt onder meer in dat bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-emissierechten. Daarmee zouden vele miljarden euro’s gemoeid zijn. Maar Duitsland, en ook Italië, zijn bang dat hun bedrijfsleven het daardoor veel moeilijker krijgt dan concurrenten elders in de wereld.
In een compromistekst die de Fransen vorige week produceerden, zijn de oorspronkelijke voornemens over het veilen van emmissierechten flink afgezwakt. Toch slaagde de Franse president Nicolas Sarkozy er afgelopen weekend niet in de Oost-Europese lidstaten over de streep te trekken. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel dreigde maandag nog tegen het klimaatplan te zullen stemmen als daardoor werkgelegenheid in gevaar komt.
Timmermans ziet niettemin mogelijkheden voor een compromis tijdens de EU-top. Van een extra top eind deze maand, als het deze week niet lukt, zei hij nog niets gehoord te hebben.
[ANP]

Obama wil snelle invoering emissiehandel

De regering van de toekomstige Amerikaanse president Barack Obama zal zo snel mogelijk een systeem van emissiehandel opzetten.
Doel is om de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde, in 2020 terug te brengen naar het niveau van 1990. In 2050 moet sprake zijn van een reductie van nog eens 80 procent. Verder wil Obama jaarlijks 15 miljard dollar investeren in de ontwikkeling van schone energie.
In een videoboodschap aan een klimaatbijeenkomst van Amerikaanse gouverneurs van Democraten en Republikeinen in Los Angeles zei Obama dat hij klimaatverandering beschouwt als “een van de grootste uitdagingen” van deze tijd. Hij zei nadrukkelijk te zullen breken met het beleid van zijn voorganger, president Bush. Volgens Obama hoeft er niet langer te worden getwijfeld aan het bestaan van klimaatverandering.

[NRC Next]

Wereld wil extra betalen voor schone energie

Een meerderheid van de bevolking in 21 landen vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in duurzame energie. Ook als dat op korte termijn extra kosten met zich meebrengt. Dat blijkt uit een opiniepeiling van WorldPublicOpinion.org, een netwerk van onderzoekscentra.
Gemiddeld vindt 77 procent van de respondenten dat beleidsmakers meer mogelijkheden moeten krijgen om te investeren in alternatieve energie. De resultaten variëren van 50 procent in Rusland tot 89 procent in Zuid-Korea.
Met een gemiddelde van 74 procent blijkt er bijna evenveel enthousiasme te bestaan voor het energiezuiniger maken van gebouwen. De minste steun daarvoor is er in de Palestijnse Gebieden (54 procent), de meeste steun komt van de Fransen en Britten (89 procent).
» lees verder: Mondiaal Nieuws

Eerste energiecentrale met CO2-opslag

In het Duitse industriegebied Schwarze Pumpe draait sinds vorige week de eerste energiecentrale met CO2-afvang en opslag.
De bruinkoolcentrale van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall is een ‘pilot plant’, met een elektrisch vermogen van 30 megawatt. Ter vergelijking: commerciële centrales hebben een capaciteit van 500 tot meer dan 1000 megawatt.
De bouw van de pilot plant begon in mei 2006. Kosten: ongeveer 50 miljoen.
Vattenfall, de vierde elektriciteitsproducent van Europa, streeft ernaar om in 2030 zijn CO2-emissie met de helft te reduceren.
[Chemisch Weekblad]

Greenpeace: Eon grootste vervuiler

Eon is volgens milieuorganisatie Greenpeace de grootste vervuiler onder de energiebedrijven. Eneco investeert het meest in schone energie.
Dat blijkt uit de Graadmeter voor Energiebedrijven, die Greenpeace deze week publiceerde. De ranglijst geeft de invloed op klimaatverandering weer van de zeven grote energiebedrijven die in Nederland actief zijn.
De onderzochte energiebedrijven – Eneco, Essent, Nuon, Delta, Electrabel, RWE en Eon – zijn beoordeeld op investeringen, opwekcapaciteit, verkoop van stroom in Nederland en consumentenondersteuning. De gegevens over de energiebedrijven zijn geleverd door het onderzoeksbureau Somo.
» lees verder: Parool

Nieuwe klimaatgids van Natuur en Milieu

De Stichting Natuur en Milieu heeft een nieuwe Klimaatgids uitgebracht. In deze gids leest u wat u als consument kunt doen tegen klimaatverandering – thuis in het huishouden, op vakantie en onderweg.
De Klimaatgids bevat naast besparingstips ook interviews met bekende Nederlanders, groene recepten en kortingsbonnen. Alle tips samen besparen de lezer 2500 euro. De gids is geïllustreerd door meer dan 100 bekende Nederlandse en Belgische cartoonisten.
» meer info www.klimaatgids.nl

Uitgelekte Milieubalans 2008: doelstellingen voor 2020 worden niet gehaald

Als minister Cramer van Milieu haar beleid niet aanpast, verdwijnt haar eigen doel om de uitstoot van broeikasgas per 2020 met eenderde te verminderen, uit zicht. Dat staat in de Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving, een fusie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Ruimtelijk Planbureau (RPR).
Probleem is volgens het rapport dat het bijmengen van biobrandstof verkeerd uitpakt. Bij productie en vervoer van biobrandstof komt zoveel van het broeikasgas CO2 vrij dat het zou kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van dit gas, terwijl juist een afname beoogd werd.
Verder zouden volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verhoging van accijns op brandstof en de vliegtaks er nauwelijks toe leiden dat mensen minder gaan rijden of vliegen.
RTL Nieuws wist afgelopen weekeinde de hand te leggen op het jaarlijkse rapport. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM gaat het nog slechts om een conceptversie. Hij wil niet op de inhoud ingaan.
[Volkskrant]

Amerikaans rapport: wereldwijd energieverbruik in 2030 verdubbeld

De komende twintig jaar zal wereldwijd de vraag naar energie, ondanks de hoge olieprijzen, met vijftig procent toenemen. Dat heeft de Amerikaanse overheid in een onlangs verschenen rapport voorspeld. De toenemende behoefte doet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voortbestaan.
In China en andere ontluikende industrielanden is de vraag naar energie in 2030 zelfs met 85 procent toegenomen ten opzichte van het huidige niveau, volgens het rapport van het federale Bureau voor Energievoorlichting (EIA). Als voorgenomen maatregelen niet uitgevoerd worden is de uitstoot van broeikasgassen in hetzelfde jaar bovendien met 51 procent gegroeid ten opzichte van het niveau van 2005.
Het rapport voorspelt een groei in olieverbruik in de transportsector en een toename in kolenverbruik voor het opwekken van elektriciteit. China neemt driekwart van het verbruik van kolen voor zijn rekening. In 2030 verbruikt de wereld 113 miljoen vaten olie per dag, of bijna eenderde meer dan vandaag de dag, volgens het rapport van de EIA.
Verder voorspelt het rapport dat de wereld in 2030 124 nieuwe kernreactoren heeft, waarvan 45 in China en vijftien in de VS en dat (vloeibaar) aardgas ‘waar mogelijk’ olie vervangt. Op duurzame wijze opgewekte elektriciteit zal jaarlijks met 2,1 procent toenemen.
[Novum via Trouw]

Al Gore verbruikt zelf meer energie dan ooit

De Amerikaanse klimaatgoeroe Al Gore is zijn belofte om minder energie te verbruiken niet nagekomen. Het conservatieve onderzoeksinstituut Tennessee Centre for Policy Research onthult dat zijn elektriciteitsrekening alweer met 10 procent is gestegen.
In februari 2007 had die groep hem al bestempeld als een hypocriet omdat hij in zijn luxevilla in Tenessee twintig keer meer stroom verbruikt dan het gemiddelde Amerikaanse gezin. Al Gore kondigde daarop ingrijpende aanpassingen aan.
Een woordvoerster van Gore noemt de kritiek ongegrond en zegt dat de vernieuwingen aan de woning pas november vorig jaar zijn afgerond, wat een correcte berekening in de weg staat.
[Gazet van Antwerpen]

India gaat investeren in duurzame energie

India gaat klimaatverandering te lijf door meer te investeren in zonne-energie en andere duurzame energiebronnen, zonder dat dit ten koste gaat van economische groei. Dat staat in een nationaal actieplan tegen klimaatverandering dat maandag door minister-president Manmohan Singh is gepresenteerd.
Zonne-energie moet een belangrijke rol gaan spelen in de Indiase energievoorziening, aldus het achtstappenplan. Ook moet de economie energie efficiënter gaan gebruiken. Daarnaast wil de regering het milieu opschonen door het water beter te beheren, duurzame landbouwproductie te bevorderen, nieuwe bomen aan te planten en door het Himalaya-gebied beter te beschermen.
In het plan worden geen concrete doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen genoemd. Opkomende economieën als India en China leveren een steeds grotere bijdrage aan de groei van de CO2-uitstoot. Volgens Singh is de Indiase uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking maar een fractie van de uitstoot van westerse landen.
[OneWorld]