Nobelprijswinnaar wordt Amerikaans minister van Energie

De komende Amerikaanse president Barack Obama heeft Steven Chu, gewezen Nobelprijswinnaar voor Fysica, benoemd tot minister van Energie in zijn regering. Arne Duncan en Ken Salazar worden volgens de Amerikaanse media minister van respectievelijk Onderwijs en Binnenlandse Zaken.
Obama maakte de benoeming van Chu en zijn ‘milieuteam’ maandag bekend op een persconferentie.
Steven Chu (60) kreeg in 1997 samen met twee collega’s de Nobelprijs voor hun werk over atomen. Als professor in fysica en moleculaire en celbiologie leidt hij het Lawrence Berkeley National Laboratory aan de Universiteit van Californië.
Hij staat gekend als een aanhanger van het eerste uur van het onderzoek naar wetenschappelijke oplossingen voor de klimaatverandering. Chu’s voornaamste taak zal ook zijn om een einde te maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van buitenlandse olie en om de klimaatverandering aan te pakken.
[Knack.be]
» meer over Steven Chu: Wikipedia

VN-klimaattop brengt geen doorbraak

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het magere resultaat van de VN-klimaattop in Polen. Die is zaterdag in Poznan zonder veel concreet resultaat geëindigd.
De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat er meer bijeenkomsten over de opwarming van de aarde nodig zijn om eind volgend jaar in Kopenhagen overeenstemming te bereiken over een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tegen het broeikaseffect, dat in 2012 afloopt.
Mileuorganisatie Oxfam noemde de top in Poznan “een beschamende vertoning door gebrek aan vooruitgang”, aldus een woordvoerder. VN-klimaatdirecteur Yvo de Boer toonde zich echter hoopvol gestemd. “Het is duidelijker geworden waar we aan moeten werken om van Kopenhagen 2009 een succes te maken.”
De VN-klimaattop – die bedoeld was om een akkoord in Kopenhagen volgend jaar voor te bereiden – werd zaterdagochtend na bijna twee weken onderhandelen officieel beëindigd. De belangrijkste uitkomst is dat er meer doelgericht overleg komt om in Kopenhagen een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tot stand te brengen.
De derdewereldlanden hebben weinig vooruitgang geboekt in het binnenhalen van meer geld en technieken van westerse industrielanden. Die kunnen daarmee hun uitstoot van broeikasgassen afkopen. Milieuorganisatie Oxfam beschuldigt de rijke landen van tegenwerking, terwijl de ontwikkelingslanden zich juist opmerkelijk flexibel toonden om tot een akkoord te komen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Ondanks tegenstand van westerse industrielanden is overeengekomen dat in de loop van 2009 het adaptatiefonds in werking zal treden. Westerse industrielanden moeten naar verwachting 40 miljard dollar (bijna 30 miljard euro) per jaar leveren aan dat nieuwe fonds, zodat derdewereldlanden over geld beschikken om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Over de hoogte van het jaarlijkse bedrag konden partijen in Poznan geen overeenstemming bereiken. Onder meer Zweden heeft voor het fonds financiële toezeggingen gedaan.
Oxfam noemt het een belangrijke beslissing dat het adaptatiefonds er na tien jaar onderhandelen toch komt, al is het maar een kleine stap voorwaarts. “De bal ligt nog steeds daar waar het geld voor het fonds vandaan moet komen. Het is noodzakelijk dat het geld er ook komt; het is er nog niet.”
Er lag vrijdag een voorlopige overeenkomst op tafel over het toekennen van geld aan derdewereldlanden, maar de EU, Canada, Australië en Rusland blokkeerden dat tijdens de laatste uren van de onderhandelingen. Oxfam: “Een groot aantal ontwikkelingslanden keurde deze harde opstelling van de rijke landen luid en duidelijk af.”
[Reformatorisch Dagblad]

60 miljoen voor ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht en Geleen

In Barendrecht en Geleen komen twee proefprojecten voor de ondergrondse opslag van CO2. Minister Cramer van Milieu (PvdA) stelt daarvoor 60 miljoen euro beschikbaar.
In Barendrecht gaan de energiebedrijven Shell en NAM de kooldioxide, afkomstig uit de Rotterdamse haven, opslaan in twee bijna uitgeputte aardgasvelden. Beide velden bevinden zich twee tot drie kilometer onder de wijk Carnisselande. De lokale inwoners hebben van meet af aan geprotesteerd tegen het project. Ze waren bang voor grondverzakkingen, dalende huizenprijzen en lekkages.
Shell is veel optimistischer over deze risico’s. De velden liggen in een afgedichte laag. Kooldioxide is niet giftig, niet explosief en niet brandbaar. Mocht er toch gas aan de oppervlakte komen, dan waait het vrij snel uit elkaar, aldus het olieconcern. Shell moet echter een groot aantal vragen nog in een milieueffectrapportage beantwoorden.
In Geleen gaat het om opslag onder diepe steenkoollagen, een project van GTI en DSM.
Cramer heeft de subsidies toegekend om de aanpak van ondergrondse CO2-opslag te testen. Binnen tien jaar moet de technologie marktrijp zijn. CO2-opslag vormt de derde pijler onder haar klimaatbeleid, naast het stimuleren van duurzame energie en besparing.

Roetwolken versterken extremer weer in Azië

In Azië smelten de gletsjers sneller, wordt het weer extremer en worden de grote steden donkerder. De zogenoemde bruine roetwolken in de atmosfeer van Azië vormen vooral het probleem, omdat zij de klimaatverandering op het continent versterken.
Dat stellen wetenschappers van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in een donderdag gepubliceerd rapport over het milieu in Azië. De roetdeeltjes uit de vervuilde wolken zouden klimaatveranderingen in Azië versterken, omdat zij zonlicht absorberen en warmte vasthouden.
De bruine wolken zijn vooral een toenemende bedreiging voor het klimaat in dichtbevolkte Aziatische landen als China en India. De roetdeeltjes zorgen er onder meer voor dat de gletsjers van gebergten als de Himalaya sneller smelten.
Ook neemt door de vervuilde wolken de kans op hevige regenval in onder meer China en India toe met hoeveelheden van 150 millimeter regen op een dag. Verder tasten de rondzwevende roetdelen de landbouwoogst en volksgezondheid in Azië aan.
Jaarlijks overlijden er in China en India volgens het UNEP-rapport 340.000 mensen aan hart-en ademhalingsproblemen die zijn veroorzaakt door de milieuverontreiniging.
UNEP-directeur Achim Steiner stelt dat de huidige generatie wereldwijd moet investeren in ‘groene groei’ door bijvoorbeeld zonne-energie te gebruiken voor werkplekken en het aansturen van voertuigen.
De milieuverontreiniging wordt vooral veroorzaakt door overbevolking en de snelle economische ontwikkelingen in Azië.
[ANP]

Onderzoek Natuur en Milieu: luchtvervuiling vooral in Nederland

De lucht in Nederland is vuiler en ongezonder dan politici en burgers veronderstellen. Dat stelt de Stichting Natuur en Milieu op gezag van recente onderzoeken, onder meer van het Oostenrijkse IIASA, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.
De uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak is de hoogste van Europa en een van de hoogste voor fijnstof, aldus een deze week verschenen brochure. “Daarnaast komt er veel vervuiling uit het buitenland aanwaaien.” Ook wat betreft schade aan gezondheid (vooral door fijnstof), landbouw (door ozon) en natuur (onder meer door door vermesting) behoort Nederland tot de Europese top.
Nederland besteedt de komende jaren jaarlijks “iets meer dan één euro” per inwoner aan het bestrijden van de schade. Dat zou veel meer moeten worden, vindt Natuur en Milieu, vooral omdat in een dichtbevolkt land als Nederland de kosten relatief laag kunnen blijven en de baten “vele malen hoger” uitvallen. “De baten van deze investeringen zijn tot wel tachtig keer hoger dan de kosten.”
Het Planbureau voor de Leefomgeving, gevraagd om een reactie, stelt dat de genoemde cijfers in de brochure wel kloppen, maar noemt de manier van presenteren nogal eenzijdig. Volgens een woordvoerder is het logisch dat kleine landen een relatief grote emissiedichtheid per vierkante kilometer hebben. Per hoofd van de bevolking “ziet het er heel anders uit”.
En dat Nederland op dit moment relatief weinig kosten maakt voor maatregelen, komt omdat omdat Nederland al veel maatregelen genomen heeft. “Goedkope maatregelen zijn in Nederland al genomen en in veel buitenlanden nog niet”, aldus de woordvoerder.
» lees verder: NRC

Witte Huis weigert conclusies over broeikasgassen te lezen

Het Witte Huis heeft in december geweigerd de bevinding van de Amerikaanse Dienst voor Milieubescherming (EPA) te aanvaarden dat broeikasgassen vervuilende stoffen zijn die onder controle moeten zijn. Functionarissen van het EPA kregen uit het Witte Huis te horen dat een e-mailbericht met het desbetreffende document niet zou worden geopend, zo heeft de New York Times gemeld op gezag van hoge functionarissen van het EPA die op anonimiteit stonden.
Het document, dat in de “e-mail limbo” belandde zonder officiële status, was een antwoord van het milieu-agentschap op een vonnis van het Hooggerechtshof uit 2007. Het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan wou dat het EPA uitmaakte of broeikasgassen al of niet een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu, aldus de NYT.
Meer dan een half jaar later staat het EPA op het punt aan dat verzoek te voldoen door uit te pakken met een tweede, verwaterde, versie van het origineel document, zonder conclusie, schreef de krant. In plaats daarvan geeft het een overzicht van de legale en economische kwesties bij het bestempelen van broeikasgassen als polluanten.
Steeds volgens het dagblad heeft het Witte Huis de voorbije vijf dagen succesvol druk uitgeoefend op het EPA om grote delen van de originele analyse te schrappen die tot regeleving zou leiden. Daarbij sneuvelde ook de bevinding dat een strenge beperking van de uitstoot van wagens de komende 32 jaar 500 miljard tot 2 biljoen dollar economische voordelen zou opleveren.
Woordvoerder Tony Fratto weigerde tegenover de NYT in te gaan op de discussies met het EPA. Omtrent de veranderingen aan het originele rapport zei hij evenwel: “Het is het EPA dat moet uitmaken welke analyse het ter beschikking wil stellen”.
[Het Laatste Nieuws]

Elektronisch factureren bespaart EU 15 miljoen bomen per jaar

Als bedrijven in de Europese Unie voortaan elektronische facturen sturen, hoeven per jaar 15 miljoen bomen minder gekapt te worden.
Banken moeten e-facturatie mogelijk gaan maken door samen te werken en te investeren, ongeveer 8 miljard euro in totaal. Dat stelt Bo Harald, voorzitter van het EU-expertcomité voor e-facturatie woensdag in Brussel.
Banken zullen die kosten doorberekenen aan hun klanten, maar de consument is uiteindelijk goedkoper uit. “Consumenten betalen nu ook voor de facturatie. Een papieren factuur is veel duurder dan een elektronische”, aldus Harald.
Nederlandse banken hebben al goede initiatieven tot samenwerking genomen volgens Harald. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) schatte het voordeel van e-facturen in Nederland op 600 miljoen euro per jaar, meldde hij in maart bij de presentatie van zijn actieplan.
[Nu.nl]

Milieu belangrijk thema tijdens Amerikaanse verkiezingen

Zowel de Democraten als de Republikeinen zetten alle zeilen bij om hun partijconventies over enkele maanden in een zo groen mogelijk kleedje te steken.
Deze maand kondigden de Democraten een “Green Delegate Challenge” aan, waarbij de delegaties van de verschillende staten het tegen elkaar opnemen in een ecologische wedstrijd. Bedoeling is dat zoveel mogelijk leden van de delegatie de CO2-uitstoot van hun reis compenseren of duurzame projecten in Colorado steunen. Delegaties die goed presteren, krijgen een beter zitje op de conventie.
De Democraten gaan nog veel verder. Ze willen zoveel mogelijk energie besparen met zonnepanelen en LED-verlichting. Waar er toch generators nodig zijn, zullen die met minstens twintig procent biodiesel draaien. Via doorgedreven recyclage en compostering willen ze het restafval tot maximum 15 procent beperken. Het organiserend comité wil een strenge controle op de gebruikte materialen zoals hout, verf en lijm. De hotels voor de genodigden liggen allemaal op wandelafstand van het conventiecentrum of dicht bij openbaar vervoer. Transportbussen zullen gebruik maken van hybride technologie of biobrandstoffen.
Ook de Republikeinen laten zich niet onbetuigd. Voor de rekrutering van de circa 8000 vrijwilligers die de conventie in goede banen moeten leiden, wordt gebruik gemaakt van een papierloos systeem. De planning gebeurt zoveel mogelijk via online vergaderingen om reiskilometers en CO2 uit te sparen.
Voor de conventie zelf kiezen de organisatoren voor tapijten uit gerecycleerde vezels en de stands zullen gebouwd worden met duurzaam hout dat lokaal geoogst is. Zelfs de spandoeken zullen van ecologische materialen gemaakt zijn en bedrukt worden met inkt op basis van soja.
[IPS via MO]

‘EcoMoms’ strijden tegen klimaatverandering

EcoMoms is een beweging van moeders die strijden tegen de opwarming van de aarde. In tien stappen voor een duurzame toekomst vragen EcoMoms moeders wereldwijd om hun levensstijl te veranderen en zo hun CO2-uitstoot te beperken.
Ondertussen heeft de beweging al 9000 leden. Op hun agenda staan EcoMom-feesten, waar je met gelijkgestemden kunt praten over de nieuwste manieren om ecologisch verantwoord het huishouden te doen. De beweging roept ook op om een avond in de week alle lichten, tv’s, wasmachines en andere elektrische apparaten uit te zetten.
» lees verder: Het Laatste Nieuws
» meer info: www.ecomomalliance.org

Groene producten alleen succesvol als ze beter zijn

Een klimaathypotheek van de Rabobank of een BCC-stekker voor energiezuinige apparaten: producten met een groen randje zijn ‘in’. Toch bepaalt niet dat groene randje of een product succesvol is. Het gaat de klant nog steeds in de eerste plaats om kwaliteit en functionaliteit. Dat concludeert Mark van der Veen, die hierop in december 2007 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Van der Veen onderzocht de ontwikkeling van 34 ecoproducten zowel van bekende bedrijven als Philips, Akzo Nobel, Ahold, DAF Trucks en Shell, als van minder bekende bedrijven. De producten varieerden van natuurlijk hondenvoer tot een schonere vrachtwagen.
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat de milieumanager of de gespecialiseerde milieuafdeling van het bedrijf nauwelijks betrokken was bij de productontwikkeling. De belangrijkste rollen zijn weggelegd voor de research- and development-manager en de marketing-manager. Deze laatste maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de milieuverbetering voor de kwaliteit van het product.
Hoe belangrijk het milieu ook lijkt te zijn, de klant neemt geen genoegen met verf die eerder gaat bladderen of een kleinere auto. Een product is succesvoller als het niet alleen vriendelijker is voor het milieu, maar ook duidelijk beter van kwaliteit is. Zoals een minder zware vrachtwagen met een groter laadvermogen, of een afbreekbare zeep die zachter is voor de huid.
[NWO]