Internationale bedrijven gaan samenwerken tegen klimaatverandering

Twaalf internationale bedrijven, waaronder Sony, Nokia en Nike, hebben in Japan de Verklaring van Tokio ondertekend om samen de klimaatverandering aan te pakken.
Concreet willen ze dat de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 met meer dan 50 procent vermindert. Daarnaast moet de uitstoot pieken en vervolgens beginnen dalen binnen een periode van 10 tot 15 jaar. Enkel op die manier kan de opwarming van de aarde lager gehouden worden dan de gevaarlijke drempel van 2 graden Celsius.
De Verklaring van Tokio is de meest verregaande oproep uit de industrie om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. De ondertekenaars willen hun klanten aansporen tot ecologisch gedrag en beperking van broeikasgassen voort te zetten. Ze beloofden ook andere bedrijven aan te sporen om de verklaring te ondertekenen.
De twaalf ondertekenaars zijn Sony (elektronica), Sagawa Express (transport), Hewlett-Packard (informatica), Nike (sportartikelen), The Collins Companies (hout), Xanterra Parks & Resorts (Vrije Tijd), Allianz (bank en verzekeringen), Catalyst (papier), Nokia (mobiele telefonie), Novo Nordisk (farmacie), Tetra Pak (verpakkingen) en Spitsbergen Travel (reizen).
[WNF]

Studie: VS kan enorme milieuschade verwachten

De Verenigde Staten zullen de komende jaren voor miljarden dollar economische schade lijden als ze niet snel iets doen aan de klimaatverandering. Dat blijkt uit een grootschalige studie: De economische impact van de klimaatverandering in de VS en de kost van inactiviteit.
Als de VS niet ingrijpen, zullen de kosten aan infrastructuur en aan sectoren zoals de landbouw, industrie en publieke dienstverlening veel hoger zijn dan wat het nu kost om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Matthias Ruth, directeur van het Maryland Centre for Integrative Environmenal Research en mede-auteur van het rapport:

“We investeren elk jaar miljoenen dollars in infrastructuur, vaak zonder daarbij aan de klimaatverandering te denken. Elke Amerikaan zal dramatische gevolgen ondervinden. Hoe langer we wachten met ons antwoord, hoe groter de kosten zullen zijn.”

Het rapport duidt vooral op de ‘verborgen’ kosten, die sterk kunnen verschillen van streek tot streek. Zo hebben alle stormen in de Verenigde Staten sinds 1980 naar schatting meer dan 560 miljard dollar gekost. Vooral kustgebieden hebben daaronder te lijden. De orkaan Katrina alleen was goed voor bijna 200 miljard dollar economische schade. Wetenschappers zijn vrijwel zeker dat er meer en intensere stormen komen, met een hoger prijskaartje voor gevolg.
Maar stormen zijn maar een deel van het verhaal. De dalende waterspiegel van belangrijke rivieren jaagt de transportkosten de hoogte in, terwijl de stijgende zeespiegel en stormvloeden waardevol landbouwgebied aan de Atlantische kust in gevaar brengen. Eén stormvloed kan er voor 2 tot 6,5 miljard dollar aan schade veroorzaken. De industrie, landbouw en huishoudens in het zuiden en zuidwesten krijgen dan weer te maken met droogte. In de Central Valley in Californië wordt gerekend op zes miljard dollar schade in de droogste jaren. De staten in het westen en noordwesten van het land zullen miljarden moeten uitgeven aan brandbestrijding.
De studie bevestigt in grote lijnen conclusies van het Stern-rapport dat vorig jaar gepubliceerd werd. Daarin waarschuwde Sir Nicholas Stern, voormalig econoom bij de Wereldbank, voor een achteruitgang van de wereldeconomie met 20% als er geen enkele inspanning gedaan wordt en de gemiddelde temperatuur op aarde met vijf graden stijgt. Het zou ook volgens Stern veel goedkoper zijn om nu de nodige maatregelen te nemen.
Het Stern-rapport kreeg veel technische kritiek van economen. De nieuwe studie geeft veiligheidshalve geen totale kost aan voor de Amerikaanse economie. Er bestaan immers nog geen modellen om die te berekenen. Ruth:

“De klimaatwetenschap is goed ontwikkeld, maar over de economische mechanismen achter de klimaatverandering weten we nog niet veel. We kunnen dus nog geen inschattingen op grote schaal maken.”

Maar de twee studies tonen duidelijk aan dat een snel ingrijpen op termijn veel goedkoper is dan inactiviteit. Volgens Ruth moeten alle betrokken sectoren dan ook onmiddellijk de nodige inspanningen leveren.
[MO.be]

Postbank met klimaatfonds

Duurzaam beleggen is populair, en dus komt ook de Postbank met een klimaatfonds. De inschrijving daarvan loopt tot 25 oktober 2007. Het fonds richt zich op een nieuwe combinatie van de subthema’s energie efficiency, schone energie, energie met lage CO2-uitstoot en oplossingen voor het tekort aan drinkwater. Er wordt alleen geïnvesteerd in bedrijven die minimaal 20% van hun inkomsten halen uit activiteiten in één van de vier subthema’s.
Het Postbank Klimaatfonds wordt beheerd door ING Investment Management.
Het Postbank Klimaatfonds benadert het klimaatprobleem breed en kiest niet alleen voor een thema als water of windenergie. De ING-fondsmanagers houden de ontwikkelingen op klimaatgebied in de gaten en selecteren de aandelen met de beste vooruitzichten.
» meer info: www.postbank.nl

Topman staatsbureau: onrust over milieu in China groeit snel

Volgens de chef van het Chinese staatsbureau voor Milieubescherming, Zhou Shengxian, wordt China steeds vaker geconfronteerd met sociale onrust als gevolg van de aanhoudende milieuvervuiling.
In een toespraak in Peking zei Zhou dat onvrede over met name watervervuiling heeft geleid tot “een groeiend aantal massa-incidenten” – een eufemisme voor lokale opstanden en collectieve protesten. Hij noemde geen cijfers over de groei van het aantal van dergelijke ‘incidenten’. Wel zei hij dat zijn bureau, SEPA, de eerste vijf maanden van dit jaar 1.814 petities van burgers heeft ontvangen waarin om milieuverbeteringen wordt gevraagd, 8 procent meer dan in dezelfde periode van 2006.
De afgelopen jaren is de invloed van het staatsbureau SEPA op de economische plannenmakerij steeds groter geworden. Ook China’s hoogste leiders benadrukken in speeches steeds vaker de noodzaak van duurzame en evenwichtige ontwikkeling. Maar een van China’s heikele problemen is dat centrale beleidslijnen op lager niveau worden genegeerd.
Zhou zei, volgens het staatspersbureau Nieuw China, dat “in een groot aantal regio’s geen uitvoering wordt gegeven aan de richtlijnen van de partij en van het Chinese ministerraad over milieubeschermende maatregelen”. Vaak werken lokale bestuurders en partijfunctionarissen onder een hoedje met vervuilende bedrijven: uit geldelijk gewin of uit bekommernis over de werkgelegenheid. Door lokale overheden beschermde fabrieken herscheppen rivieren in “stroperige lijm”. “Sommige bedrijven nemen ’s nachts geen rust en hebben geen scrupules om afval in rivieren te dumpen”, zei Zhou.
Bij een recente inspectie van de Gele Rivier, de Jangtze, en andere grote rivieren en meren bleek de helft van de waterzuiveringsinstallaties niet of onvoldoende te werken. Van de 529 fabrieken die werden bezocht, bleek 44 procent milieuwetten te overtreden.
Zhou waarschuwde dat door de aanhoudende vervuiling en het toenemend bewustzijn onder de burgers de sociale onrust verder zal stijgen. “Aangezien de levensstandaard stijgt, richten de burgers zich meer op het milieu en op de kwaliteit van het leven”, zei hij.
Zhou’s toespraak past in de benadering van de communistische regering om de milieuproblemen bespreekbaar te maken en om concrete maatregelen aan te moedigen. Maar de regering wil de berichtgeving erover wel graag regisseren, juist uit angst voor sociale onrust. Dinsdag meldde de Financial Times dat jaarlijks in China zo’n 75.000 mensen vroegtijdig sterven door de milieuverontreiniging, maar dat dat cijfer door Paking uit een onderzoeksrapport van de Wereldbank is gehouden.
[NRC]

Milieudefensie: banken investeren te weinig in milieu

Nederlandse banken veroorzaken met hun investeringen drie keer zoveel CO2 uitstoot als heel Nederland in een jaar. Dat blijkt uit een rapport dat Milieudefensie zaterdag publiceerde. De banken investeren twintig keer meer in klimaatschadelijke projecten zoals oliewinning en kolencentrales, dan in klimaatvriendelijke, duurzame energie.
Van de Nederlandse banken scoort ABN AMRO volgens die rapport het slechtst als het gaat om de impact op het klimaat, de ASN Bank en Triodos Bank zijn de meest klimaatvriendelijke banken van Nederland. Onder het motto ‘Klimaatverandering? Niet met mijn geld!’ start Milieudefensie daarom een campagne, waarbij consumenten worden opgeroepen naar een klimaatvriendelijke bank over te stappen.
Donald Pols, campagneleider Energie en Klimaat van Milieudefensie:

“Banken hebben een enorme invloed op klimaatverandering. Hun investeringen in fossiele brandstoffen zorgen voor een uitstoot van 594 miljoen ton van het broeikasgas CO2, meer dan drie keer de hoeveelheid die heel Nederland in een jaar uitstoot. Tegenover de 118 miljard die banken investeren in de productie van fossiele brandstoffen, staat een schamele 6,9 miljard euro aan investeringen in duurzame energie.”

Klanten van klimaatonvriendelijke banken kunnen veel CO2 uitstoot besparen door hun geld over te hevelen naar een bank die beter presteert.

“Als een klant van ABN AMRO tweeduizend euro spaargeld overhevelt naar Rabobank, bespaart hij al net zoveel CO2 uitstoot als wanneer hij alle gloeilampen in huis vervangt door spaarlampen. En wie tienduizend euro spaargeld overhevelt van ABN Amro naar Triodos bank of ASN Bank, vermijdt zelfs een hoeveelheid CO2 uitstoot die even groot is als wanneer je een half jaar de auto niet gebruikt.”

Andere banken kunnen daar volgens Pols een voorbeeld aan nemen door fors minder geld te investeren in vieze fossiele brandstoffen.

“Er moet veel meer geïnvesteerd worden in energiebesparingen en duurzame energie. We hebben alle hens aan dek nodig bij het oplossen van het klimaatprobleem. Invloedrijke partijen zoals de banken hebben de speciale verantwoordelijkheid snel actie te ondernemen en klimaatvriendelijk te investeren.”

[OneWorld]

Honda wil Formule 1-publiek milieubewust maken

Honda rijdt komend raceseizoen rond met een print van de aarde op de auto. Voor het milieu, zegt de fabrikant. De strijders tegen de opwarming van de aarde hebben een onverwachte bondgenoot gekregen: de Formule 1-stal van Honda.
In het komend Grand Prix-seizoen zal, geheel tegen de traditie in, op de raceauto’s van Honda geen reclame worden gemaakt. Het Japanse fabrieksteam volstaat met een grote afbeelding van de aarde.
Niet één auto is zo vervuilend als een Formule 1-bolide. Om 100 kilometer te rijden is 50 liter brandstof nodig. Teambaas Nick Fry van Honda houdt daarom rekening met cynische commentaren:

“De Formule 1 en het milieu zijn gezworen vijanden. Maar wij vinden het belangrijk om iets te doen. Omdat we zo in de belangstelling staan, kunnen we op deze manier veel mensen attent maken op de milieuproblemen.”

De afbeelding van de aarde, die over het hele oppervlak van de RA 107 van Honda is geprint, wordt gevormd door de namen van donateurs die geld hebben gestort op de rekening van een milieuorganisatie.
Alleen onder een microscoop zullen de namen zichtbaar zijn. Het motto van Honda in het komend raceseizoen is ‘Onze auto is jouw auto’.
Volgens teambaas Fry is op de auto plaats voor zo’n twee miljoen namen van sympathisanten. De bijna 40 vaste sponsors van Honda zijn allen akkoord gegaan met het verdwijnen van hun namen en logo’s van de auto.
[Volkskrant]

Jacqueline Cramer: beter milieu door nieuwe technieken en productieprocessen

Ooit voerde ze actie tegen de kerncentrale in Borssele, maar een echte rebel kan men prof.dr. Jacqueline Cramer, de nieuwe minister van VROM, niet noemen. Inmiddels is ze commissaris bij onder meer Shell, kroonlid van de Sociaal-economische Raad en adviseert ze de regering.
De 55-jarige Amsterdamse promoveerde cum laude in de biologie aan de universiteit van haar geboorteplaats. Als wetenschapper maakte zij zich zorgen over de vervuiling en het opraken van de grondstoffen. Ze werd lid van Milieudefensie en was daar zo’n twintig jaar geleden twee jaar voorzitter.
In een tijd dat milieu-activisten zich hard afzetten tegen de overheid vond Cramer ook dat de dialoog met het bedrijfsleven gezocht moest worden. Eind jaren tachtig ging ze werken voor TNO en gaf ze overheid en bedrijven adviezen over duurzame ontwikkeling en milieubewust produceren. Zo werd ze ook werkzaam voor onder meer Akzo en Philips.
In 1999 werd ze naast hoogleraar milieumanagement zelfstandig adviseur. Ze behoorde de laatste jaren tot de kring van deskundigen bij wie de overheid graag aanklopt als het gaat om onderwerpen als duurzaam ondernemen of biobrandstoffen. Haar opvattingen sluiten goed aan bij die in het regeerakkoord. Cramer zoekt de oplossing van het milieuprobleem vooral in het stimuleren van bedrijven om nieuwe technieken en productieprocessen te ontwikkelen.
Ze zei hierover in een publicatie van het ministerie van VROM:

“Met onze bestaande maatregelen komen we er niet meer. Nu is het moment om te kiezen. Gaan we toch weer investeren in de bestaande technologie die eigenlijk niet verder op te krikken is? Of gaan we innovatie inzetten als de motor voor zuurzame ontwikkeling, zodat we komen tot nieuwe duurzamer technologieën? Ik ben voor het laatste.”

Volgens Cramer is nog heel wat te winnen door het aantal stappen in het productieproces van onder meer staal en geneesmiddelen terug te brengen en door in de fijnchemie nieuwe biotechnologische processen in te zetten. Zij is niet voor “lukraak strooien met subsidiepotten, maar voor maatwerk”.
[ANP via AD]
» meer over Jacqueline Cramer: VROM

PvdA krijgt ministerspost Milieu [update]

De drie coalitiepartijen zijn het gisteren eens geworden over de verdeling van 27 portefeuilles: 16 ministers en 11 staatssecretarissen.
Het CDA krijgt: Algemene Zaken, Sociale Zaken, Economische Zaken, Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw.
De PvdA: Financiën, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Milieu, Integratie en Wijkverbetering en Ontwikkelingssamenwerking.
De ChristenUnie: Defensie en Jeugd en Gezin.
Er wordt nog druk gespeculeerd over de vraag wie de minister van Milieu gaat worden. Vooral de naam Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht, wordt genoemd. Al eerder had Diederik Samson, Tweede Kamerlid en voormalig Greenpeace-actievoerder, belangstelling getoond voor deze post en daarover een aanvaring met de huidige staatssecretaris Pieter van Geel gekregen.

update 14/2


Jacqueline Cramer wordt de milieuminister.

Bush wil benzinegebruik aanpakken

De Amerikaanse president George Bush heeft in zijn jaarlijkse State of the Union het Congres gevraagd het gebruik van fossiele brandstoffen aan te pakken. Het staatshoofd wil in de komende tien jaar het benzinegebruik in de Verenigde Staten met 20 procent verminderen.
Bush, die lange tijd in de oliebusiness zat, verraste in zijn vorige rede vriend en vijand door te verklaren dat de Amerikanen ‘verslaafd zijn aan olie’ en dat die verslaving doorbroken moet worden. Naast een terugdringing van het benzinegebruik heeft Bush ook gepleit voor miljardeninvesteringen in alternatieve brandstoffen als ethanol. Ook wil hij de verdere ontwikkeling en productie van hybride voertuigen stimuleren.
Verder wil Bush de strategische oliereserve verdubbelen tot 1,5 miljard vaten olie (159 liter per vat) in 2027. De VS moeten zo minder afhankelijk worden van invloeden uit onstabiele delen van de wereld.

reactie VN


Yvo de Boer, secretaris van de VN-conventie inzake klimaatverandering, noemt de plannen van Bush ‘bemoedigend’. De Boer is verheugd dat Bush de klimaatverandering in de wereld een ‘serieus’ probleem heeft genoemd. De VS zijn de grootste vervuiler ter wereld, maar weigeren zich aan te sluiten bij het Kyoto-protocol over de vermindering van broeikasgassen.
[ANP]
» Witte Huis: State of the Union 2007

“Milieu mag geen hype zijn”

Ivo van den Brand, pr-adviseur bij Het PR Bureau te Amsterdam, in een opiniestuk in Trouw:

“In tegenstelling tot wat u denkt, bepaalt u niet zelf wat u belangrijk vindt. Dat gebeurt door nieuwsredacties. Thema’s als het milieu komen hoog op onze agenda’s als de kranten er vol mee staan. Ze verdwijnen uit onze gedachten zodra de media erover zwijgen.”

[…]

“Helaas heeft het nieuws echter, in deze context, vervelende eigenschappen. Nieuws verandert en nieuws is mode. In 2008 – als een nieuwe uitbraak van mond-en-klauwzeer, TBC of het rookverbod in de horeca misschien het nieuws domineren – zal niemand stilstaan bij het laten aanstaan van de standby-knop op de televisie.”

“Kortom, ik betwijfel of het in een maatschappij waar onze ‘agenda’ zo prominent bepaald wordt door het nieuws, überhaupt mogelijk is om de noodzakelijke gedragsveranderingen door te voeren en meerjarige overheidsgelden te reserveren. Daarom ligt hier een taak voor belangenorganisaties. Zij moeten zich er van bewust zijn, dat het van groot belang is om continu nieuws te blijven maken. Op deze manier kunnen zij aandacht vragen voor wat u belangrijk zou moeten vinden. Het milieu is immers meer dan een hype, het is een halszaak.”

[Trouw]