IJsbeer staat op lijst bedreigde diersoorten

De ijsbeer staat sinds woensdag op de lijst van beschermde dier- en plantensoorten. De Amerikaanse milieusecretaris Dirk Kempthorne:

“De beslissing is gemotiveerd door de opwarming van de aarde. Alle wetenschappelijke modellen tonen aan dat het snelle verlies van ijs zich in een razend tempo voortzet. Als we deze diersoort niet willen laten uitsterven moest deze beslissing genomen worden.”

Maar de lang uitgestelde beslissing om de ijsbeer eindelijk op de lijst van bedriegde diersoorten te zetten, zal voor de zware industrie in bijvoorbeeld Alaska geen belemmering vormen.

“De groene jongens hadden hierop gehoopt, maar dit heeft er niets mee te maken. We gaan geen heksenjacht beginnen. Zolang de bedrijven blijven werken binnen een wettelijk kader, is er geen probleem.”

“IJsberen redden is één ding, het probleem van de broeikaseffecten iets anders. Het zijn twee aparte kwesties.”

[Het Belang van Limburg]

Wageningse onderzoekers relativeren Meat the Truth

De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 18 procent van de broeikasgassen. In Nederland is dat 9 procent. Dat blijkt uit het rapport Klimaat en Veehouderij van Wageningen UR, dat maandag verscheen.
De Nederlandse intensieve veeteelt is een relatief klimaatvriendelijke manier van vleesproductie, concluderen de onderzoekers.
De universiteit onderzocht de feiten gepresenteerd in de film Meat the Truth van de Partij voor de Dieren. Volgens de universiteit is de film gebaseerd op feiten, maar kan de interpretatie genuanceerder.
» download het rapport: WUR
[Omroep Gelderland]

WNF: warmer klimaat bedreigt inheemse dieren Australië

Inheemse dieren in Australië lopen een verhoogd risico om uit te sterven door de verandering van het klimaat. Dat staat in een rapport van het Wereldnatuurfonds.
Diersoorten die in gevaar zijn door hogere temperaturen en minder regenval zijn onder andere de rotswallaby en de quoll, een Australische kat. Die dieren hebben het al moeilijk door natuurbranden, het kleiner worden van hun leefgebied en de introductie van niet-Australische roofdieren zoals de Europese vos.
Sommige uitheemse dieren kunnen juist van de hogere temperaturen profiteren, denkt het Wereldnatuurfonds. Australië heeft de slechtste cijfers als het gaat om het uitsterven van zoogdieren: vier op de tien zoogdieren die de laatste tweehonderd jaar in de wereld zijn uitgestorven, leefden in Australië.
[Radio Nederland Wereldomroep]

Hoogleraar: klimaateffect van vlees is klein

Marianne Thieme stelt in de film Meat the truth dat vlees eten net zo slecht voor het klimaat is als autorijden of vliegen. Jan Goudriaan, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, vindt dat onzin:

De veeteeltsector wereldwijd zou verantwoordelijk zijn voor 18 procent van de totale emissies, 9 procent in de vorm van CO2, en 9 procent in de vorm van methaan en lachgas. Nu zijn methaan en lachgas wel krachtige broeikasgassen, 23 respectievelijk 296 maal krachtiger dan CO2, maar bedenk dan wel dat dit geldt per kilogram. En dat de concentraties van methaan en lachgas in de atmosfeer 200 en 1000 maal lager zijn dan die van CO2. CO2 is dus veruit het belangrijkste.

Bovendien zijn natuurlijke emissies van methaan uit moerassen en lachgas uit de oceanen vele malen groter dan die uit rundvee en grasland. Maar het meest treffend is nog dat de methaanconcentratie in de atmosfeer sinds het jaar 2000 helemaal niet meer stijgt! Voor zover het methaan en lachgas betreft is het echt niet nodig om bezorgd te zijn over de rol van de veeteeltsector.

» lees verder: Trouw

Wilde dieren duiken vaker op in steden Brazilië

Slangen, apen en andere wilde dieren duiken steeds vaker op in steden in Brazilië. Vorige week verscheen een 4 meter lange krokodil in het centrum van Rio de Janeiro. Het dier veroorzaakte een grote verkeersopstopping.
Biologe Débora Thomaz stelde maandag in de interneteditie van de Spaanse krant El Paí­s dat de grotere aanwezigheid van wilde dieren in de steden te maken heeft met de klimaatverandering. Thomaz:

“De dieren raken daardoor gedesoriënteerd en verlaten steeds vaker hun natuurlijke omgeving om te zoeken naar eten en drinken.”

Grote ophef ontstond er vorige week woensdag in de stad Abaetetuba in de noordelijke deelstaat Pará, waar een 9 meter lange en 120 kilo zware wurgslang rondwaarde. De slang bedreigde in Abaetetuba een 7-jarige meisje. Voordat het dier kon toeslaan, hakte een jongen echter met een kapmes
de kop van het dier af.
[ANP via Leidsch Dagblad]

WNF: klimaatverandering treft ook pinguïns

De pinguïns op de Zuidpool lijden ook onder klimaatverandering, concludeert een onderzoek in opdracht van het Wereld Natuur Fonds. Het rapport Antarctic Penguins and Climate Change dat deze week tijdens de klimaatconferentie op Bali uitkwam, laat zien hoe vier populaties pinguïns op Antarctica door opwarming van de aarde onder steeds grotere druk komen te staan.
Door de hogere temperaturen is er 40 procent minder zee-ijs voor de westkust van Antarctica dan 26 jaar geleden. Dit heeft geleid tot minder krill, het belangrijkste voedsel van bijvoorbeeld de stormbandpinguïns. Het aantal stormbandpinguïns nam in sommige kolonies met 30 tot 66 procent af, omdat de jongen door voedselgebrek moeilijker kunnen overleven. Hetzelfde geldt voor de ezelspinguïns, die steeds meer van de kleiner wordende krillvoorraden afhankelijk zijn omdat overbevissing hun gebruikelijke voedselbronnen doet verdwijnen.
Sommige kolonies van de keizerspinguïn – de grootste pinguïn ter wereld – zijn in de afgelopen 50 jaar in omvang gehalveerd. Warmere winters en hardere winden betekenen dunner ijs dat eerder in het jaar afbreekt. Hierdoor gaan veel eieren verloren en komen kuikens om voordat ze zelfstandig kunnen overleven.
Aan de noordwestkust van het Antarctisch schiereiland, waar de opwarming het hevigst is, namen de populaties Adélie-pinguïns de afgelopen 25 jaar met 65 procent af. Niet alleen werd hun voedsel steeds schaarser door de verdwijning van het zee-ijs, bovendien kwamen de ezels- en de stormbandpinguïns – die beter gedijen bij hogere temperaturen – zich in het gebied vestigen.
“De voedselketen op Antarctica, en dus het overleven van pinguïns en tal van andere soorten, is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het zee-ijs”, verklaart James Leape, directeur-generaal van het Internationale Wereld Natuur Fonds. Het WNF roept de deelnemers van de VN- klimaattop op akkoord te gaan met een reductie van de CO2-uitstoot door de industrielanden van 30 procent in 2020. Dat is cruciaal om klimaatveranderingen te stoppen en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen rond 2050 met 80 procent terug te dringen.
De opwarming op het Antarctisch schiereiland voltrekt zich vijf keer sneller dan de gemiddelde globale opwarming. De uitgestrekte Zuidelijke Oceaan is opgewarmd tot op een diepte van 3000 meter.
[WNF]

Pluimveehouders maken gehakt van nieuwe klimaatfilm

De waarheid is ver te zoeken in de nieuwe klimaatfilm Meat the truth. Dat stelt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders in een felle verklaring op zijn website. Volgens de bond gaat het om “een met wetenschappelijk ‘bewijs’ uit eigen PvdD-keuken gefabriceerde fabeltjesfilm”.

De wetenschappelijke cijfers van Wageningen Universiteit laten een heel andere waarheid zien: per hectare grasland van melkveehouderijen worden grote hoeveelheden CO2 vastgelegd (meer dan 20.000 kg per ha). Voermaïs, een ander belangrijk voedselbestanddeel voor koeien, legt zelfs nog meer CO2 vast per hectare (22.000 kg).

Koeien stoten vervolgens niet meer dan 13.000 kg CO2 eq per hectare uit: een netto positief resultaat.

Dat koeien het milieu veel meer zouden vervuilen dan auto’s, vinden de pluimveehouders een soort wetenschappelijk gezichtsbedrog:

Bovendien maakt een koe voor de productie van de hoogwaardige voedingsmiddelen melk en vlees slechts gebruik van groene energie: de ‘uitstoot’ van de koe is immers eerder al door het gras vastgelegd, waardoor een kringloop wordt gevormd. Dit in tegenstelling tot de industrie en het auto- en vliegverkeer, die door het gebruik van fossiele brandstoffen werkelijk bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Nu uit de wetenschappelijke cijfers en onderzoeksresultaten van een gerenommeerd instituut als Wageningen Universiteit blijkt dat de koe geen negatief effect heeft op haar leefomgeving, rijst de vraag waarom de PvdD dit hoe dan ook wil bewijzen?

De bond suggereert zelfs dat Thieme bij haar klimaatfilm wordt gesponsord door de autoindustrie:

Haar opmerkingen dat één koe meer CO2 produceert dan één auto, wekken die indruk wel.

Ook GeenStijl heeft weinig goede woorden voor Marianne Thieme. De weblog hekelt onder meer het feit dat Thieme halverwege een discussie met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond opstapte:

Overigens maakte Thieme haar eigen ontmaskering zelf niet meer mee. De grote groene waarheidsvindster beende op commando van haar persmevrouw midden in de discussie met NMV-voorzitter Peter ten Hoeve de zaal uit. Naar de buiten gereed staande en voor de gelegenheid gehuurde Hummer.

» lees verder: NVP en GeenStijl

Nederlandse klimaatfilm: veehouderij is hoofdschuldige van opwarming aarde

Antonie Kamerling, Georgina Verbaan, Dolf Jansen, Giel Beelen, Lousewies van der Laan en Yvonne Kroonenberg zijn enkele bekende Nederlanders die te zien zijn in Meat the truth. Nederlands eerste klimaatfilm komt vandaag uit in het Amsterdamse Tuschinski.
De film is een initiatief van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Met Meat the truth wil het wetenschappelijk bureau een aanvulling bieden op bijvoorbeeld de eerder verschenen film An Inconvenient Truth van Al Gore.
De Nicolaas G. Pierson Foundation:

“Deze zette wel het probleem rond de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart, maar liet een van de grootste oorzaken daarvoor onbenoemd. In deze film wordt duidelijk dat de veehouderij wereldwijd een veel grotere oorzaak is van de opwarming van de aarde dan alle auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen samen.”

Betrokken consumenten krijgen aan het einde van de film handreikingen waarmee ze een bijdrage zouden kunnen leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering. Die oplossingen zijn doorgerekend door onderzoekers van de Vrije Universiteit, aldus de initiatiefnemers.
[ANP via Planet]

Klimaat beïnvloedt buffelchromosoom

Afwisselende droge en natte jaren hebben invloed op welke varianten van het Y-chromosoom rouleren in Afrikaanse buffelpopulaties. Dat schrijven Wageningse biologen in het tijdschrift PLOS one.
Stieren met de ene variant van het Y-chromosoom zijn succesvoller in droge jaren, die met de andere variant komen natte jaren beter door. Door de regelmatige afwisseling van droge en natte jaren, blijft de samenstelling van de populatie in balans. Volgens de onderzoekers is het verontrustend dat het klimaat zo’n sterke invloed heeft op chromosomen, want het betekent dat de dieren extra gevoelig zijn voor klimaatverandering.
[NRC]

CBS: Nederlandse flora en fauna worden Zuid-Europees

Door de klimaatverandering verschijnen steeds meer zuidelijke planten- en diersoorten voor het eerst in Nederland. Daarnaast broeden bepaalde vogelsoorten steeds vroeger en bloeien plantensoorten eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.
Als de klimaatverandering doorzet, zullen zogenoemde koudeminnende soorten langzaamaan uit Nederland verdwijnen, voorspelt het CBS. Voor liefhebbers van warmte wordt Nederland juist een gunstiger oord. Dat geldt voor broedvogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders en libellen. De ontwikkeling is rond 1990 in gang gezet, aldus het CBS.
[Novum]
» lees verder: CBS