Oxfam: klimaatverandering treft nomaden hard

Nomaden die wonen in de afgeleken streken van Oost Afrika, moeten in staat gesteld worden zich zelf te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit zegt Oxfam in een nieuw rapport.
De klimaatveranderingen zorgen voor uitblijven van regen in de regentijd en zorgt tegelijkertijd voor onvoorspelbare en zware regens in droogte tijden. In veel gebieden is er nu op gezette tijden hongersnood. Water is zeer schaars. De gebieden behoorden al tot de zwaarste gebieden op aarde om te wonen, door de klimaatverandering wordt dit alleen maar erger.
Eerder dit jaar rapporteerde Oxfam dat het huidige biobrandstofbeleid de klimaatcrisis niet oplost maar wel bijdraagt aan voedselonzekerheid en inflatie. Daardoor worden arme mensen eveneens het hardst getroffen.
[AfrikaNieuws, Klimaatnieuws.nl]

Deltacommissie: radicale maatregelen nodig tegen overstromingen

Nederland moet het veiligheidsniveau achter de dijken met minimaal een factor tien verhogen om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling het hoofd te bieden. Dat kan door grootschalige zandsuppleties voor de kust en het bouwen van ‘onbreekbare’ dijken.
Dat stelt de Deltacommissie in een advies aan het kabinet om te garanderen dat ook over tweehonderd jaar de inwoners van Nederland veilig kunnen leven. Het advies Samen werken met water is door voorzitter Cees Veerman aangeboden aan premier Balkenende in Den Haag.
Draconische maatregelen zoals het verplaatsen van woongebieden of het ophogen van delen van Nederland zijn niet aan de orde. Er kan overal worden gebouwd, mits mensen die van de bouw profiteren de kosten betalen die nodig zijn om droge voeten te houden.
Wel moeten langjarige zandsuppleties de Zeeuwse en Hollandse kust beveiligen tegen hoog water uit zee. Mogelijk kan zelfs de gehele Noordzeekust met één kilometer worden verbreed. De maatregelen vergen een jaarlijkse extra investering van 1,2 tot 1,6 miljard euro tot 2050 en in de periode 2050-2100 een bedrag van 0,9 tot 1,5 miljard per jaar.
» lees verder: NRC
» infographic: Volkskrant
» het hele advies: NRC (pdf)
» dossier Deltacommissie: Trouw

Orkanen worden zeldzamer maar krachtiger

Er zullen in de toekomst steeds minder orkanen ontstaan, maar als een orkaan ontstaat, zal die bijna altijd heel intens en verwoestend zijn. Dat concluderen onderzoekers van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Volgens de studie heeft dat te maken met de opwarming van het zeewater. Bij elke graad die erbij komt, zullen stormen één tot twee procent krachtiger worden. Warm zeewater (meer dan 26,5 graden) is één van de belangrijkste factoren voor de vorming van orkanen. De voorbije decennia is het oceaanwater een halve graad gestegen.
Wetenschappers zijn het niet eens over de rol van de mens in de frequentie en de kracht van orkanen. Sinds 1850 worden orkanen boven de Atlantische Oceaan geobserveerd, maar in de loop der jaren is de methode veranderd. Zo voeren vliegtuigen sinds 1944 verkenningsvluchten uit. Daarmee kunnen weerkundigen een veel groter gebied onderzoeken. Sinds de jaren 60 levert ook de ruimtevaart een belangrijke bijdrage. Satellieten maken het mogelijk om orkanen te herkennen en op te volgen. De wetenschap beschikt dus enkel voor de laatste 35 jaar over betrouwbare gegevens over orkanen en dat is niet voldoende om de menselijke impact te meten.
De NOAA-onderzoekers gebruikten voor hun studie een simulatie op basis van gegevens die tot 25 jaar oud zijn. Uiteindelijk verkregen ze een model dat de situatie van de voorbije jaren dicht benaderde. Voor de toekomst voorspellen ze een verdere toename van de kracht van de orkanen, maar ze zouden wel veel minder vaak voorkomen. Orkanen blijven natuurlijk een moeilijk voorspelbaar fenomeen en hoofdonderzoeker Tom Knutson beseft dat het debat hiermee niet zal eindigen: “Onze belangrijkste conclusie is dat we geen bewijs vinden dat broeikasgassen het aantal orkanen doet toenemen.”
[Het Laatste Nieuws]

KNMI: temperatuur boven 40 graden in 2100

Nederland kan aan het eind van deze eeuw extreem hoge temperaturen verwachten. Het kwik kan dan oplopen tot 45 graden, verwacht het KNMI. Dat is zo’n acht graden meer dan de huidige records.
Niet alleen Nederlanders zullen tegen die tijd met zweetdruppels op het voorhoofd lopen. Het Midden-Oosten, India en Australië kunnen volgens het instituut temperaturen boven de 50 graden tegemoetzien, wat neerkomt op zes graden meer dan dit jaar.
Ook in Zuid-Frankrijk en het midden van de Verenigde Staten kan de tempratuur zo’n tien graden hoger komen te liggen dan nu.
Volgens onderzoekers van het KNMI nemen de hoogste temperaturen op aarde relatief snel toe. In Europa stijgen de meest extreme temperaturen bijna drie keer zo snel als de gemiddelde temperatuur.
In het onderzoek – uitgevoerd door uitgevoerd door het Centrum voor Klimaatonderzoek – is aangenomen dat de uitstoot van CO2 op dezelfde voet blijft doorgaan als nu, meldt het KNMI.
[Telegraaf]
» lees meer: Kennislink

Unicef: miljoenen Ethiopiërs lijden honger door droogte

Door aanhoudende droogte hebben 4,6 miljoen Ethiopiërs een tekort aan voedsel. Onder hen bevinden zich 75 duizend kinderen die ondervoed zijn, zei Hilde Frafjord Johnson, onderdirecteur van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
De toestand in het Oost-Afrikaanse land is zo ernstig dat in sommige gebieden kinderen omkomen van de honger. Unicef vraagt donoren 31 miljoen euro om de komende maanden voedselhulp, ziekenzorg en andere basisbehoeften naar het land te brengen.
[Novum via Trouw]

200 miljoen slachtoffers natuurrampen in 2007

Vorig jaar zijn over de hele wereld meer dan 200 miljoen mensen op de één of andere manier slachtoffer geworden van een natuurramp. Dat is 40 procent meer dan in het jaar daarvoor, staat in het Wereld Rampen Rapport van het Rode Kruis.
Inwoners van Azië werden het meest getroffen door natuurrampen. Meer dan tachtig procent van de slachtoffers viel door overstromingen, vorig jaar vooral in China.
De dodelijkste natuurrampen van 2007 hadden allemaal met het klimaat te maken. De ergste was de cycloon Sidr, die in november de kustgebieden van Bangladesh trof.
Toen kwamen meer dan 4000 mensen om het leven. Het Rode Kruis telde in totaal vorig jaar 405 natuurrampen.
[NOS Journaal]

Rapport: miljoenen kinderen lijden onder klimaatverandering

Jaarlijks zijn 175 miljoen kinderen slachtoffer van natuurrampen die verband houden met klimaatverandering. Daarmee vormen kinderen de helft van het totale aantal slachtoffers, vooral in kwetsbare en arme gebieden.
Dat stelt de internationale hulporganisatie Save the Children in het rapport In the face of disaster: children and climate change. Het rapport, dat maandag is gepubliceerd, gaat in op de gevolgen van klimaatverandering voor kinderen.
Landen die goed voorbereid zijn op rampen voorkomen grote verliezen in mensenlevens en voorkomen veel materiële schade. Iedere euro die wordt geïnvesteerd in risicomanagement en preventieve actie voorkomt zeven euro aan schade, aldus cijfers van de VN. Zo redde in Bangladesh de snelle evacuatie bij cycloon Sidr veel mensenlevens. Er werden 4000 doden geteld, maar bij een soortgelijke cycloon in 1991 waren dat er nog 140.000.
Enkele voorbeelden van projecten om de impact van rampen te beperken: het planten van mangrovebomen in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen, het bouwen van rampenbestendige bouwwerken, het maken van duidelijke evacuatieplannen en het opzetten van waarschuwingssystemen. Ook kinderen kunnen een actieve bijdrage leveren aan dergelijke projecten, zo stelt Save the Children.
» download het rapport: www.savethechildren.nl (pdf)
[Klimaatnieuws.nl]

WNF: zeearmen moeten weer open

Nederland moet stoppen de zee en de grillige getijden als bedreiging te zien, waartegen het zich moet wapenen. Sterker: de zeearmen moeten weer open, zodat de natuur haar werk kan doen.
Dat is het advies van het Wereld Natuur Fonds (WNF) aan de commissie van oudminister Veerman die in opdracht van het kabinet onderzoekt hoe Nederland beschermd moet worden tegen de klimaatverandering en de zeespiegelstijging.
In het rapport dat aan Veerman is aangeboden, pleit de natuurorganisatie ervoor de traditionele middelen, zoals polderen en dijken bouwen, zoveel mogelijk los te laten. Dat kost te veel en Nederland kan er niet mee opboksen tegen het stijgende water, aldus het WNF. En bescherming van de kust met een tulpeiland, zoals premier Balkenende wil, is een ‘te duur technocratisch hoogstandje’.
Nee, zegt het WNF, durf die zee binnen te laten komen en vertrouw op de natuur. Door de toevoer van slib en zand ontstaan vanzelf ophogingen die de kustzones versterken. WNF-deltadeskundige deltadeskundige Arjan Berkhuysen:

“Dat gebeurde tussen 1930 en 1960 ook in het Verdronken Land van Saeftinghe. Door de getijdenstroming zijn de lage delen anderhalve meter opgehoogd. Het is nu het hoogste gebied in Zeeland.”

Maar daar zijn wel eerst overstromingen aan vooraf gegaan. Dreigt met dit plan geen herhaling van de watersnoodramp uit 1953? Doe het alleen waar het achterland goed is beschermd met dijken, luidt Berkhuysens antwoord. Bijvoorbeeld: de Perkpolder bij de Westerschelde en IJsselmonde in Rotterdam. Ook wil de organisatie werken met dynamische keringen zoals de Maeslantkering in Hoek van Holland, die alleen bij dreigend gevaar gesloten wordt.
Als de getijden meer hun gang kunnen gaan, herstelt dat bovendien de leefgebieden van bijvoorbeeld zeehonden, bruinvissen en dolfijnen. Berkhuysen:

“Er zijn nu veel plassen met stilstaand water die vol zitten met blauwalgen. De bacteriën vreten alle zuurstof op, waardoor het ecosysteem kapot gaat.”

Zelfs de mosselkwekers, die niet meer in de Waddenzee mogen vissen, hebben voordeel bij dit plan, stelt de deltadeskundige. Het mosselzaad in de Zeeuwse delta zou weer goed gedijen.
[Volkskrant]

China wil meer werk maken van windenergie

China wil tegen 2010 drie keer meer stroom halen uit windenergie dan nu. Het land lijkt goed op weg naast rijke landen als Duitsland, Spanje en de VS een koploper te worden voor die vorm van groene energie. Voor China is het een absolute noodzaak, want de rook van de steenkoolcentrales verstikt de steden.
China zal tegen 2010 windturbines hebben met een gezamenlijk vermogen van 20.000 megawatt, zegt Song Yanqin van het Chinees Instituut voor Energieonderzoek (ERI) Dat is amper 2.000 megawatt minder dan wat wereldleider Duitsland met zijn meer dan 18.000 windturbines eind 2007 haalde. Nu zit China aan 6.000 megawatt, maar eind dit jaar moet dat cijfer al oplopen tot 10.000 megawatt. Met een groeicijfer van 127,5 procent toonde China vorig jaar alvast dat het menens is.
» lees verder: MO

Consument moet rekenen op permanente oliecrisis, waarschuwt nieuw boek

De olieprijzen stijgen door het plafond en de deskundigen buitelen over elkaar heen wat betreft het voorspellen van steeds hogere olieprijzen. Zijn het de speculanten of is het echte schaarste die de olieprijzen laat exploderen? Eén ding is zeker, de piek in de olieproductie wordt rond 2010 bereikt en daarna wordt het alleen maar minder, terwijl de vraag door blijft stijgen. Met de beschikbare voorraad doen we geen 40 jaar meer, het proces van omschakelen naar andere energiebronnen moet nu al beginnen.
Dat is de kern van het boek De permanente oliecrisis, dat deze week is verschenen bij Nieuw Amsterdam Uitgevers, van de hand van Rembrandt Koppelaar van Peak Oil Nederland en RTLZ-verslaggever Willem Middelkoop. Het boek behandelt de 100 meest prangende vragen over onze energievoorziening.
De timing kon niet beter, de olieprijs zit structureel dik boven de 100 dollar per vat. De helft van alle beschikbare olie is opgebruikt en de vraag naar olie is al twee jaar groter dan de productie. De rest van de olie zal de komende decennia worden opgebruikt. Vanaf nu wordt olie steeds schaarser en benzine dus steeds duurder, stellen de auteurs. Na de ‘productiepiek’ in 2010 zullen we moeten leren leven met nog veel hogere energieprijzen. Dat zal grote gevolgen hebben voor onze manier van leven. Speculanten zijn maar verantwoordelijk voor 10 of 15% van de olieprijsstijging.
De komende decennia kan de wereld volgens beide auteurs niet anders dan de economische groei loskoppelen van het olieverbruik. Dat maakt de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen belangrijker dan besparen. Dat laatste betekent alleen maar dat er geld overblijft dat weer besteed wordt aan andere dingen die energie kosten. Windparken, geothermische installaties, maar ook kernenergie hebben de toekomst.
Paperback, 192 pagina’s, €17,50, ISBN 9789046804162.
[Financiële Telegraaf]