Plotselinge afkoeling klimaat in 1945 gevolg van meetfout

Niet alle temperatuurverandering die klimatologen de afgelopen 140 jaar waarnamen was klimaatverandering. Amerikaanse en Britse onderzoekers laten zien dat de plotselinge mondiale afkoeling die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog optrad een artefact is (Nature, 29 mei). Een systematische meetfout.
Toen de oorlog in 1945 afliep, nam het aandeel Amerikaanse schepen dat in vaste routine warmtemetingen deed aan zeewater snel af. Tegelijk vermeerderde het aandeel Britse schepen. Dat had zijn weerslag op de berekening van de gemiddelde mondiale zeewatertemperatuur omdat Britse zeelieden de zeewatertemperatuur meten aan water dat ze in een emmer omhoog halen. Amerikanen meten aan het koelwater dat de machinekamer in gaat. De Amerikanen komen te hoog uit, de Britten te laag.
In het klimaatdebat speelt het verloop van de gemiddelde mondiale temperatuur zoals die voor de afgelopen 140 jaar valt te berekenen uit directe metingen (met thermometers) een grote rol. In 1986 publiceerden Britse onderzoekers van de University of East Anglia geleid door Phil Jones een reconstructie vanaf 1861 gebaseerd op historische metingen.
In ruwe lijn blijkt de mondiale temperatuur na 1900 gestaag te stijgen tot in 1945 een abrupte afkoeling inzet. Die houdt aan tot ongeveer 1970, dan begint de huidige sterke opwarming. De vreemde daling na 1945, toen het broeikaseffect zich al manifesteerde, is toegeschreven aan het koelend effect van zwaveldioxide uit zwavelhoudende brandstof.
[NRC]

Rode wijn uit Noord-Engeland, voorspelt professor

Binnen een paar decennia kan rode wijn afkomstig uit het noorden van Engeland het neusje van de zalm worden voor gastronomen. De klimaatsverandering kan leiden tot de ontwikkeling van uitmuntende de Cabernet-, Sauvignon- en Merlotdruiven op heuvels van Noord-Engeland, voorspelt professor Richard Selley van de Imperial College in Londen.
Selley gebruikte computermodellen van klimaatgegevens om aan te tonen of de gemiddelde temperaturen in het zuiden van Engeland met 5 graden Celsius kunnen stijgen in 2080. Selley:

“Dat zou een einde beteken aan de productie van witte wijn in de Thames en Severn Valleys, die sinds de tijd van de Romeinen als witte wijnregio’s gelden.”

Het omschakelen naar de productie van rode wijn zou zinloos zijn aangezien de temperaturen in het zuiden te hoog zullen liggen. De zuidelijke gebieden zouden dan moeten beginnen met het telen van aalbessen en rozijnen zoals in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nu. Volgens Selley zal de Peak District en zelfs de koele bergen van Snowdonia in Wales een eerste klasse wijnregio kunnen worden.
[Het Laatste Nieuws]

Brown en Sarkozy: kerncentrales tegen klimaatverandering

Groot-Brittannië en Frankrijk gaan samen een nieuwe generatie kerncentrales ontwikkelen. Beide landen hopen de nieuwe reactoren aan de wereld te slijten in de strijd tegen klimaatverandering.
Dat maken de Britse premier Gordon Brown en de Franse president Nicolas Sarkozy volgende week bekend tijdens een twee dagen durende Brits-Franse top in Londen, aldus The Guardian.
De Britse regering wil de energievoorziening veilig stellen zonder afhankelijk te worden van gasimporten uit Rusland, terwijl de gas- en olievoorraden in de Noordzee slinken. Volgens de krant hopen de Britten te profiteren van de Franse expertise op het gebied van nucleaire energie.
Ook presenteren beide leiders volgens The Guardian donderdag een plan tegen illegale immigratie. Ze willen onder meer de controle in de havens langs Het Kanaal verscherpen en samenwerken om afgewezen asielzoekers uit te zetten.
[ANP via AD]

Uitbreiding Britse spionagedienst MI5

De Britse binnenlandse spionagedienst MI5 wordt fors uitgebreid. Dat heeft premier Gordon Brown deze week gezegd in een speech waarin hij de eerste grote reorganisatie van de Britse veiligheidsstrategie sinds de Koude Oorlog aankondigde. MI5 heeft momenteel 3000 medewerkers en dat worden er 4000.
Bedreigingen als oorlog, terrorisme, klimaatverandering, ziekte en armoede vereisen een nieuwe definitie van nationale veiligheid, zei Brown in het parlement. Klimaatverandering is potentieel het grootste gevaar voor de wereldwijde stabiliteit en veiligheid, staat in een rapport over de nieuwe veiligheidsstrategie.
[De Morgen]

Tony Blair nu ook op de bres voor klimaat

Blair gaat een internationaal team leiden dat de CO2-uitstoot in 2050 wereldwijd met de helft moet terugbrengen. De Britse ex-premier heeft het initiatief afgelopen weekend officieel gepresenteerd op de G20-top in Japan. Daarna reist hij door naar China en India om de plannen met de regeringen daar door te nemen. Blair verklaarde dat hij in samenwerking met een team van klimaatexperts bijna een jaar heeft gewerkt aan het initiatief. En er is haast bij de uitvoering: als de wereld de komende twee jaar geen harde maatregelen neemt tegen de CO2-uitstoot, is het te laat.
» lees verder: DAG

Nieuw Brits ruimteproject bekijkt klimaatverandering

Groot-Brittannië heeft nieuwe ambities op het gebied van de ruimtevaart. In een nog te bouwen ruimtevaartinstituut zullen de Britten satellieten bouwen die de klimaatverandering op aarde in kaart kunnen brengen.
Ruimtevaartfans die hoopten dat er eindelijk weer een Britse astronaut zou komen, moeten nog even geduld hebben. Hoewel de overheid wel de mogelijke voordelen van bemande vluchten gaat onderzoeken, zijn er nog geen beloftes gedaan.
Het Verenigd Koninkrijk is het enige land in de G 8 dat geen bemande ruimteprojecten ondersteunt.
[Trouw]

Groot-Brittannië bouwt tien klimaatneutrale steden

Tien klimaatneutrale steden wil de Britse overheid voor 2020 bouwen. In de steden komen tussen de 5000 en 20.000 woningen te staan, ontworpen volgens strenge milieu-eisen. Alle broeikasgassen die de inwoners uitstoten, worden met duurzame energie gecompenseerd.
De steden krijgen een geheel eigen identiteit en zijn van alle gemakken voorzien: er is ruimte voor winkels, scholen, kantoren, openbaar vervoer en vrijetijdsbesteding. De overheid verwacht dat de eerste vijf steden in 2016 bewoonbaar zijn. De exacte locaties worden de komende weken bekendgemaakt.
Critici vrezen dat de eco-steden teveel druk leggen op bestaande wegen en publieke voorzieningen. Daarnaast zijn er enkele actiegroepen opgericht die bang zijn voor het verdwijnen van natuurgebieden. De plannen passen echter goed binnen het beleid van de Britse premier Gordon Brown. Hij wil voor 2020 drie miljoen nieuwe huizen bouwen. Daarnaast verwacht hij dat de eco-steden bijdragen aan de volksgezondheid door de vele wandel- en fietspaden die er komen te liggen.
Het initiatief in uniek in Groot-Brittannië. De eco-steden zijn gebaseerd op de groene steden Hammarby in Zweden en Vauban in Duitsland.
[Guardian via Llink]

Greenpeace: E.ON gelooft niet in schone kolencentrale

Onderschept e-mailverkeer tussen de Duitse energiereus E.ON en Britse overheid maakt duidelijk: E.ON gelooft niet in afvang en dumping van CO2. Dat schrijft Greenpeace op zijn website.
E.ON bereidt in Nederland de bouw van een grote kolencentrale op de Maasvlakte voor en draait de Nederlandse politiek een rad voor ogen door zijn belofte om ondergrondse CO2-opslag toe te passen, aldus de milieuorganisatie.
In een mail van E.ON, verstuurd op 16 januari, zegt het bedrijf dat de techniek voor CO2-afvang en opslag “has no current reference for viability at any scale”. Uit de berichtenwisseling tussen de vertegenwoordiger van E.ON en een Britse ambtenaar blijkt verder dat het Britse Department for Business de voorwaarden voor een nieuwe kolencentrale van E.ON in Kent, Groot Brittanie, binnen zes minuten radicaal omgooide. EON verklaart in het e-mailverkeer dat CO2-afvang en opslag niet werkt en dat het bedrijf moet worden toegestaan een conventionele kolencentrale te bouwen. Zes minuten na het versturen van deze e-mail krijgt de EON-vertegenwoordiger zijn zin.
Ook in Nederland heeft E.ON achter de schermen een belangrijke invloed op het Nederlandse energiebeleid. Onder toenmalig minister van Economische Zaken, Brinkhorst, werd in 2005 een consortium van industriële grootverbruikers van elektriciteit opgericht. Economische Zaken heeft geholpen bij een deal tussen deze grootverbruikers en E.ON om met staatsteun goedkope stroom te leveren aan de industrie. De veilingopbrengsten van emissierechten kunnen daarbij teruggesluisd worden naar de stroomafnemers. Ook krijgt de kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte toegang tot het elektriciteitsnet ten koste van duurzame energie en veel efficiëntere warmtekrachtcentrales.
De CO2-emissie van de E.ON-kolencentrale zonder CO2-afvang en opslag, die E.ON wil bouwen op de Maasvlakte, is vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto’s per jaar. Het kabinet Balkenende rekende tot nu toe op de techniek van afvang en dumping van CO2 bij het beleid voor de beperking van de CO2-uitstoot. Nu door een van de grootste Europese energiebedrijven wordt toegegeven dat dit een sprookje is, kan het kabinet niet anders doen dan een andere weg inslaan. De vier in Nederland geplande kolencentrales zullen 30 tot 40 jaar ongehinderd CO2 uit gaan stoten, aldus Greenpeace.
» de mailwisseling: Greenpeace

Oecumenische dienst tegen klimaatverandering

In het centrum van Londen zal volgende maand een oecumenische viering worden gehouden over klimaatverandering. Op het programma staan een toespraak over de problematiek en een optocht door de stad.
De viering op 8 december in St. Matthew’s Church is onderdeel van een brede campagne in Londen tegen klimaatverandering.
Ann Pettifor, directeur van de christelijke milieubeweging en initiatiefnemer ‘Operation Noah’, zal tijdens de dienst spreken over de gevaren die de aanstaande temperatuurstijging met zich meebrengt. Aansluitend zullen alle christelijke denominaties deelnemen aan een optocht van de Westminster Abbey naar de Amerikaanse ambassade.
Volgens de initiatiefnemers kan de dienst bijdragen aan politieke actie tegen klimaatverandering. Operation Noah stelde eerder dat “politieke leiders in Engeland en de rest van de wereld de gevaren van klimaatverandering onderschatten”.
[IKON]

Britse industrie pakt uitstoot CO2 aan

De grootste Britse bedrijven gaan de uitstoot van CO2 drastisch terugdringen. In een rapport dat vandaag verschijnt, zeggen onder meer telecombedrijf BT, oliemaatschappij BP en staalconcern Corus de uitstoot van huishoudens in 2020 te kunnen halveren dankzij nieuwe producten en diensten.
Gezinnen zijn in Groot-Brittannië verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen. De afgelopen tien maanden liet het Britse bedrijfsleven door adviesbureau McKinsey onderzoeken hoe klimaatverandering het efficiëntst kan worden aangepakt.
Van 120 onderzochte methoden is de grootste winst – zowel CO2 als kostenbesparingen – te behalen door gebouwen beter te isoleren en apparaten en verlichting zuiniger te maken. Ook efficiëntere auto’s kunnen een grote bijdrage leveren aan de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.
Volgens het rapport zullen de doelen van de Britse regering om de CO2-uitstoot te reduceren niet gehaald worden, omdat de aannamen van Labour te optimistisch zijn. De overheid wordt opgeroepen met spoed extra regels en fiscale maatregelen in te voeren, die CO2-uitstoot duurder maken.
[ANP via Volkskrant]