Wethouder Barendrecht: CO2-opslag niet zeker

De komst van een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht is nog niet zeker. Wethouder Zuurbier (VVD) heeft dit gisteren tijdens een raadsvergadering laten weten in reactie op vragen van GroenLinks en PvdA.
Shell heeft op 5 december een milieu-effectrapportage ingediend om aan te tonen dat het project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen moet worden in twee lege gasvelden onder een woonwijk in de gemeente Barendrecht, veilig is en binnen de overheidsnormen kan worden uitgevoerd.
Wethouder Zuurbier:

“Daarmee is de procedure gestart, en pas als het voorstel getoetst is, valt er een beslissing of ze een vergunning krijgen.”

{NRC Handelsblad]

Staatssecretaris Timmermans: desnoods ’s nachts dooronderhandelen over klimaat

De leiders van de Europese Unie moeten deze weeks desnoods ’s nachts door onderhandelen als ze het niet eens kunnen worden over het klimaatplan dat op tafel ligt. Er moet geen tweede lezing komen, want dan is de Europese Unie niet op tijd klaar voor de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen volgend jaar.
Dat zei staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De regeringsleiders van de 27 lidstaten praten donderdag en vrijdag over de ambitieuze plannen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent terug te dringen.
Belangrijk twistpunt is de hoeveelheid geld die industrieën via een veiling moeten betalen voor hun emissierechten. Hoewel de huidige EU-voorzitter al meer water bij de wijn heeft gedaan dan Nederland lief is, wordt er in Brussel rekening gehouden met een extra EU-klimaattop als men er deze week niet uitkomt.
[ANP]

Tweede Kamer: minister Cramer neigt te veel naar concessies

Een Europees klimaatakkoord is broodnodig, anders staat de Europese Unie minder sterk bij de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan.
Milieuminister Jacqueline Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer. Zij verdedigde zich daar tegen kritiek dat zij te veel concessies heeft gedaan in de onderhandelingen in EU-verband die eind deze week moeten leiden tot een klimaatakkoord op de Europese top in Brussel.
Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Nederland, in plaats van de door Cramer beloofde harde opstelling, “een plas water bij de wijn” gedaan.
Cramer hamerde erop dat daar een deal moet worden gesloten:

“Mijn inzet is keihard geweest. Maar om een akkoord te sluiten, moet je onderhandelen. Wij zullen zo lang mogelijk proberen aan die positie vast te houden.”

Die positie betekent niet toegeven aan Polen en Duitsland, die respectievelijk hun elektriciteitssector en industrie niet willen laten betalen voor het uitstoten van CO2.
Zij reageerde afwijzend op een suggestie van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom, een partijgenoot, om in Poznan haar EU-collega’s bijeen te roepen.

“In Brussel moet witte rook uit de kamer komen.”

[ANP]

Minister Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt.
De minister ziet in de economische tegenwind alle reden om af te zien van eerdere plannen om de meerderheid van de industrie te laten betalen voor de rechten. “Zeker in deze tijd moet je de industrie niet over de rand duwen”, zei Van der Hoeven maandag na EU-beraad met collega’s uit andere EU-landen.
Volgens schattingen wordt wel 90 à 96 procent van de Europese industrie uitgezonderd van plannen om emissierechten te kopen op een veiling. Vooral Duitsland, dat veel zware industrie heeft, wil veel uitzonderingen.

“Wat ik niet aanvaardbaar vind, is als de EU zou tornen aan het doel om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020. Dat gebeurt ook niet. Veilen is volgens ons het beste systeem om rechten te verdelen. Maar op een gegeven ogenblik moet je tot een compromis kunnen komen.”

Milieuminister Jacqueline Cramer pleitte zondag juist voor het overeind houden van het veilen van emissierechten. Maar zij bespeurt geen licht tussen haar standpunt en de opstelling van Van der Hoeven. Cramers woordvoerder:

“Van der Hoeven zegt ook dat veilen het beste systeem is, maar we moeten tot een compromis komen. Een milieuminister legt andere accenten dan een minister van Economische Zaken. Maar ook voor Cramer staat buiten kijf dat goed moet worden gekeken naar de belangen van de industrie.”

Welke andere maatregelen in de plaats komen, wil Europa het doel van 20 procent CO2-reductie in 2020 halen, “daarover gaan we praten in Poznan”. Hij doelt op de VN-klimaattop, waar Cramer later deze week aanschuift bij de onderhandelaars.
Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) is het eens dat bijvoorbeeld noodlijdende staalbedrijven nu geen extra kosten voor CO2-rechten kunnen dragen.

“Het is wel belangrijk dat het systeem er goed staat. In 2012 kunnen we dan kijken welke sectoren moeten meedoen.”

[ANP]

60 miljoen voor ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht en Geleen

In Barendrecht en Geleen komen twee proefprojecten voor de ondergrondse opslag van CO2. Minister Cramer van Milieu (PvdA) stelt daarvoor 60 miljoen euro beschikbaar.
In Barendrecht gaan de energiebedrijven Shell en NAM de kooldioxide, afkomstig uit de Rotterdamse haven, opslaan in twee bijna uitgeputte aardgasvelden. Beide velden bevinden zich twee tot drie kilometer onder de wijk Carnisselande. De lokale inwoners hebben van meet af aan geprotesteerd tegen het project. Ze waren bang voor grondverzakkingen, dalende huizenprijzen en lekkages.
Shell is veel optimistischer over deze risico’s. De velden liggen in een afgedichte laag. Kooldioxide is niet giftig, niet explosief en niet brandbaar. Mocht er toch gas aan de oppervlakte komen, dan waait het vrij snel uit elkaar, aldus het olieconcern. Shell moet echter een groot aantal vragen nog in een milieueffectrapportage beantwoorden.
In Geleen gaat het om opslag onder diepe steenkoollagen, een project van GTI en DSM.
Cramer heeft de subsidies toegekend om de aanpak van ondergrondse CO2-opslag te testen. Binnen tien jaar moet de technologie marktrijp zijn. CO2-opslag vormt de derde pijler onder haar klimaatbeleid, naast het stimuleren van duurzame energie en besparing.

Van der Hoeven mikt op steun voor klimaatsatelliet

Nederland wil in 2014 een meetinstrument lanceren dat inzicht moet geven in de oorzaak van klimaatverandering en luchtverontreiniging. Het kabinet heeft daarvoor 78 miljoen euro beschikbaar gesteld.
De satelliet waarop het meetinstrument Tropomi wordt bevestigd, moet echter nog worden gefinancierd. Tijdens een conferentie dinsdag en woensdag in Den Haag probeert minister Maria van der Hoeven (Eonomische Zaken) haar collega’s daarvoor te interesseren. Het is voor Nederland het voornaamste onderwerp op de conferentie van ruimtevaartministers, die eens in de drie jaar wordt gehouden.
De betrekkelijk kleine satelliet gaat volgens deskundigen 115 miljoen euro kosten. De lancering maakt deel uit van het programma voor aardobservatie van ESA, het Europese Ruimtevaart Agentschap. Het hele project is begroot op 857 miljoen euro. Het nieuwe instrument, dat vanuit de ruimte luchtvervuiling en broeikasgassen bijhoudt, gaat in totaal 133 miljoen kosten. Het apparaat zal grotendeels in Nederland worden vervaardigd.
Tropomi moet de opvolger worden van Omi en Sciamachy, twee andere instrumenten die vanuit de ruimte informatie geven over uitstoot en verspreiding van luchtvervuiling en broeikasgassen. Het is de bedoeling dat Tropomi, wetenschappelijk geleid door onderzoekers van KNMI en Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (SRON), die info echter gedetailleerder zal geven.
[ANP via Vroege Vogels]

Exoten verdringen inheemse soorten door klimaatverandering

Exotische planten die oprukken in gematigde streken hebben een beter afweersysteem dan verwante inheemse soorten. Daarom leidt opwarming van de aarde tot invasies van planten uit het zuiden, concluderen onderzoekers van het NIOO en Wageningen UR in een artikel in Nature.
Uit proeven in de Millingerwaard bleek dat succesvolle nieuwkomers een betere verdediging hebben tegen natuurlijke vijanden dan inheemse soorten. Echte woekeraars hebben minder last van hongerige insecten en ziekmakende bodemorganismen. Daardoor kunnen ze zich sneller uitbreiden dan inheemse soorten en deze verdrijven.
[Wageningen UR]

Cramer vindt klimaatnorm overbodig

Milieuminister Jacqueline Cramer vindt een klimaatnorm voor broeikasgassen overbodig. Zij schreef de Tweede Kamer woensdag dat zo’n norm al beschikbaar is.
ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman wil een klimaatnorm naar het voorbeeld van de Zalmnorm, de strenge begrotingsregels van de vorige VVD-minister van Financiën. Zij lanceerde het idee tijdens het debat dinsdag over de begroting van Cramer.
Volgens de minister geldt voor een belangrijk deel van de broeikasgassen al een norm. Voor de bedrijven die vallen onder het zogenoemde emissiehandelssysteem ETS, opgezet om de uitstoot van zulke gassen zoals kooldioxide (CO2) te beperken, geldt al een hard plafond. Ze mogen niet meer uitstoten dan het plafond. Alles wat ze méér uitstoten, moeten ze compenseren door uitstootrechten te kopen, aldus Cramer.
Het idee van de kleinste regeringspartij viel meteen niet bijster goed bij de grootste coalitiepartner. Volgens CDA-Kamerlid Liesbeth Spies wijkt het af van eerdere afspraken.
[ANP]

Onderzoek Natuur en Milieu: luchtvervuiling vooral in Nederland

De lucht in Nederland is vuiler en ongezonder dan politici en burgers veronderstellen. Dat stelt de Stichting Natuur en Milieu op gezag van recente onderzoeken, onder meer van het Oostenrijkse IIASA, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.
De uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak is de hoogste van Europa en een van de hoogste voor fijnstof, aldus een deze week verschenen brochure. “Daarnaast komt er veel vervuiling uit het buitenland aanwaaien.” Ook wat betreft schade aan gezondheid (vooral door fijnstof), landbouw (door ozon) en natuur (onder meer door door vermesting) behoort Nederland tot de Europese top.
Nederland besteedt de komende jaren jaarlijks “iets meer dan één euro” per inwoner aan het bestrijden van de schade. Dat zou veel meer moeten worden, vindt Natuur en Milieu, vooral omdat in een dichtbevolkt land als Nederland de kosten relatief laag kunnen blijven en de baten “vele malen hoger” uitvallen. “De baten van deze investeringen zijn tot wel tachtig keer hoger dan de kosten.”
Het Planbureau voor de Leefomgeving, gevraagd om een reactie, stelt dat de genoemde cijfers in de brochure wel kloppen, maar noemt de manier van presenteren nogal eenzijdig. Volgens een woordvoerder is het logisch dat kleine landen een relatief grote emissiedichtheid per vierkante kilometer hebben. Per hoofd van de bevolking “ziet het er heel anders uit”.
En dat Nederland op dit moment relatief weinig kosten maakt voor maatregelen, komt omdat omdat Nederland al veel maatregelen genomen heeft. “Goedkope maatregelen zijn in Nederland al genomen en in veel buitenlanden nog niet”, aldus de woordvoerder.
» lees verder: NRC

Hoogleraar wil olivijn uitstrooien tegen klimaatverandering

Wat moeten we doen om de klimaatverandering tegen te gaan? Afvangen van CO2, of inzetten op wind en zon? Onzin, volgens emeritus hoogleraar geochemie Olaf Schuiling. Zijn oplossing voor het CO2-probleem: het mineraal olivijn uitstrooien boven land en zee en laten reageren met koolstofdioxide.
Olivijn is een van de meest voorkomende mineralen op aarde en reageert van nature met CO2. in 2007 diende Schuiling zijn olivijnplan in bij de Climate Challenge, een wedstrijd voor klimaatoplossingen, georganiseerd door Richard Branson. Zijn idee? Bouw grote mijnen voor olivijnwinning, verpulver het mineraal tot korrels van een millimeter en verspreid het over land en zee. Hiermee wordt natuurlijk CO2 onschadelijk gemaakt. Volgens de geochemicus is er genoeg olivijn voor alle overtollige koolstofdioxide.
De oplossing van Olaf Schuiling is onderdeel van een nieuwe beweging: de geo-engineering. Dat is het met behulp van technische innovatie oplossen van milieuproblemen. Zo is er een plan om grootschalig algen te gaan kweken die van nature CO2 opnemen. Een ander idee is om een immens grote schuurspons de ruimte in te slingeren die fungeert als een soort luxaflex en daarmee alleen het gewone zonlicht doorlaat en de infrarode straling tegenhoudt.
[Vroege Vogels]