Wethouder Barendrecht: CO2-opslag niet zeker

De komst van een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht is nog niet zeker. Wethouder Zuurbier (VVD) heeft dit gisteren tijdens een raadsvergadering laten weten in reactie op vragen van GroenLinks en PvdA.
Shell heeft op 5 december een milieu-effectrapportage ingediend om aan te tonen dat het project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen moet worden in twee lege gasvelden onder een woonwijk in de gemeente Barendrecht, veilig is en binnen de overheidsnormen kan worden uitgevoerd.
Wethouder Zuurbier:

“Daarmee is de procedure gestart, en pas als het voorstel getoetst is, valt er een beslissing of ze een vergunning krijgen.”

{NRC Handelsblad]

Staatssecretaris Timmermans: desnoods ’s nachts dooronderhandelen over klimaat

De leiders van de Europese Unie moeten deze weeks desnoods ’s nachts door onderhandelen als ze het niet eens kunnen worden over het klimaatplan dat op tafel ligt. Er moet geen tweede lezing komen, want dan is de Europese Unie niet op tijd klaar voor de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen volgend jaar.
Dat zei staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De regeringsleiders van de 27 lidstaten praten donderdag en vrijdag over de ambitieuze plannen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent terug te dringen.
Belangrijk twistpunt is de hoeveelheid geld die industrieën via een veiling moeten betalen voor hun emissierechten. Hoewel de huidige EU-voorzitter al meer water bij de wijn heeft gedaan dan Nederland lief is, wordt er in Brussel rekening gehouden met een extra EU-klimaattop als men er deze week niet uitkomt.
[ANP]

Tweede Kamer: minister Cramer neigt te veel naar concessies

Een Europees klimaatakkoord is broodnodig, anders staat de Europese Unie minder sterk bij de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan.
Milieuminister Jacqueline Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer. Zij verdedigde zich daar tegen kritiek dat zij te veel concessies heeft gedaan in de onderhandelingen in EU-verband die eind deze week moeten leiden tot een klimaatakkoord op de Europese top in Brussel.
Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Nederland, in plaats van de door Cramer beloofde harde opstelling, “een plas water bij de wijn” gedaan.
Cramer hamerde erop dat daar een deal moet worden gesloten:

“Mijn inzet is keihard geweest. Maar om een akkoord te sluiten, moet je onderhandelen. Wij zullen zo lang mogelijk proberen aan die positie vast te houden.”

Die positie betekent niet toegeven aan Polen en Duitsland, die respectievelijk hun elektriciteitssector en industrie niet willen laten betalen voor het uitstoten van CO2.
Zij reageerde afwijzend op een suggestie van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom, een partijgenoot, om in Poznan haar EU-collega’s bijeen te roepen.

“In Brussel moet witte rook uit de kamer komen.”

[ANP]

Minister Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt.
De minister ziet in de economische tegenwind alle reden om af te zien van eerdere plannen om de meerderheid van de industrie te laten betalen voor de rechten. “Zeker in deze tijd moet je de industrie niet over de rand duwen”, zei Van der Hoeven maandag na EU-beraad met collega’s uit andere EU-landen.
Volgens schattingen wordt wel 90 à 96 procent van de Europese industrie uitgezonderd van plannen om emissierechten te kopen op een veiling. Vooral Duitsland, dat veel zware industrie heeft, wil veel uitzonderingen.

“Wat ik niet aanvaardbaar vind, is als de EU zou tornen aan het doel om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020. Dat gebeurt ook niet. Veilen is volgens ons het beste systeem om rechten te verdelen. Maar op een gegeven ogenblik moet je tot een compromis kunnen komen.”

Milieuminister Jacqueline Cramer pleitte zondag juist voor het overeind houden van het veilen van emissierechten. Maar zij bespeurt geen licht tussen haar standpunt en de opstelling van Van der Hoeven. Cramers woordvoerder:

“Van der Hoeven zegt ook dat veilen het beste systeem is, maar we moeten tot een compromis komen. Een milieuminister legt andere accenten dan een minister van Economische Zaken. Maar ook voor Cramer staat buiten kijf dat goed moet worden gekeken naar de belangen van de industrie.”

Welke andere maatregelen in de plaats komen, wil Europa het doel van 20 procent CO2-reductie in 2020 halen, “daarover gaan we praten in Poznan”. Hij doelt op de VN-klimaattop, waar Cramer later deze week aanschuift bij de onderhandelaars.
Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) is het eens dat bijvoorbeeld noodlijdende staalbedrijven nu geen extra kosten voor CO2-rechten kunnen dragen.

“Het is wel belangrijk dat het systeem er goed staat. In 2012 kunnen we dan kijken welke sectoren moeten meedoen.”

[ANP]

60 miljoen voor ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht en Geleen

In Barendrecht en Geleen komen twee proefprojecten voor de ondergrondse opslag van CO2. Minister Cramer van Milieu (PvdA) stelt daarvoor 60 miljoen euro beschikbaar.
In Barendrecht gaan de energiebedrijven Shell en NAM de kooldioxide, afkomstig uit de Rotterdamse haven, opslaan in twee bijna uitgeputte aardgasvelden. Beide velden bevinden zich twee tot drie kilometer onder de wijk Carnisselande. De lokale inwoners hebben van meet af aan geprotesteerd tegen het project. Ze waren bang voor grondverzakkingen, dalende huizenprijzen en lekkages.
Shell is veel optimistischer over deze risico’s. De velden liggen in een afgedichte laag. Kooldioxide is niet giftig, niet explosief en niet brandbaar. Mocht er toch gas aan de oppervlakte komen, dan waait het vrij snel uit elkaar, aldus het olieconcern. Shell moet echter een groot aantal vragen nog in een milieueffectrapportage beantwoorden.
In Geleen gaat het om opslag onder diepe steenkoollagen, een project van GTI en DSM.
Cramer heeft de subsidies toegekend om de aanpak van ondergrondse CO2-opslag te testen. Binnen tien jaar moet de technologie marktrijp zijn. CO2-opslag vormt de derde pijler onder haar klimaatbeleid, naast het stimuleren van duurzame energie en besparing.

Klimaatverandering biedt Groenland uitzicht op onafhankelijkheid

Groenland stemt vandaag over een lossere relatie met Denemarken. Tot voor kort leek zelfstandigheid economisch onmogelijk, maar de klimaatverandering schiet de Groenlanders te hulp. De rijkdom aan grondstoffen die nu door de smeltende sneeuw en ijs letterlijk aan de oppervlakte komt, biedt een kans om eindelijk onafhankelijk te worden van Denemarken.
Aleqa Hammond, vooraanstaand politica in Groenland en zelf jagersdochter:

“Onder het smeltende ijs komen bergen met goud tevoorschijn, soms letterlijk. We gaan een zink-, molybdeen- en diamantmijn openen. Hier voor de kust zijn acht kleine olievelden in zee gepland, elk met miljarden tonnen olie.”

Groenland, 52 maal groter dan Nederland, werd al in de Middeleeuwen gekoloniseerd door Denemarken. Sinds 1979 heeft het eiland een vorm van zelfbestuur, maar Kopenhagen draagt jaarlijks nog altijd voor 50 procent bij aan de begroting. Dat komt neer op 7000 euro per inwoner- er zijn 56.000 Groenlanders.
Het huidige zelfbestuur heeft betrekking op het beleid voor gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en visserij. Het referendum gaat over autonomie op het gebied van economie (inclusief de cruciale beschikking over de bodemschatten), buitenlandse zaken en vormt een eerste stap naar volledige zelfstandigheid.
» lees verder: Trouw

Klimaatverandering kost Latijns-Amerika miljarden

De Wereldbank heeft berekend dat de landen in Latijns-Amerika en de Caraïben miljarden euro economische schade zullen oplopen door de klimaatwijziging. Latijns-Amerikaanse politici verwachten een extra inspanning van de geïndustrialiseerde landen om die crisis te lijf te kunnen gaan.
Stormen, droogte en overstromingen zullen de landen in Latijns-Amerika en de Caraïben minstens 0,6 procent van hun bruto binnenlands product kosten. Dat zegt een studie van de Wereldbank die afgelopen vrijdag gepresenteerd werd op een Latijns-Amerikaans congres over de uitdagingen van de globale financiële en klimaatcrisis. Het rapport stelt dat het bruto binnenlands product van de getroffen landen elke tien jaar met twee percent zal dalen als de frequentie van natuurlijke rampen toeneemt van één grote ramp per vier jaar naar één catastrofe elke drie jaar.
Volgens het rapport is de gemiddelde temperatuur in Latijns-Amerika tijdens het laatste decennium gestegen met 0,1 graden Celsius. Bovendien heeft het continent de laatste tien jaar moeten afrekenen met uitzonderlijk sterke orkanen, overstromingen in Zuid-Brazilië, Paraguay en Uruguay en droogte in Chili, Zuidwest-Argentinië en Peru.
» lees verder: Mondiaal Nieuws

Obama wil snelle invoering emissiehandel

De regering van de toekomstige Amerikaanse president Barack Obama zal zo snel mogelijk een systeem van emissiehandel opzetten.
Doel is om de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde, in 2020 terug te brengen naar het niveau van 1990. In 2050 moet sprake zijn van een reductie van nog eens 80 procent. Verder wil Obama jaarlijks 15 miljard dollar investeren in de ontwikkeling van schone energie.
In een videoboodschap aan een klimaatbijeenkomst van Amerikaanse gouverneurs van Democraten en Republikeinen in Los Angeles zei Obama dat hij klimaatverandering beschouwt als “een van de grootste uitdagingen” van deze tijd. Hij zei nadrukkelijk te zullen breken met het beleid van zijn voorganger, president Bush. Volgens Obama hoeft er niet langer te worden getwijfeld aan het bestaan van klimaatverandering.

[NRC Next]

Klimaattoeristen overspoelen Galapos en Antarctica

Een nieuwe toeristische trend: Doomsday Tourism, natuurwonderen bezoeken die kreunen onder de klimaatverandering.
De trend is het sterkst zichtbaar op Antarctica (Zuidpool) en de Galapagoseilanden (ter hoogte van de evenaar in de Stille Oceaan), waar de klimaatverandering het unieke ecosysteem sterk onder druk zet.
Volgens officiële cijfers van de milieubeschermingsraad van de Galapagos trokken in 1990 naar schatting 40.000 mensen naar de eilandengroep waar Charles Darwin de inspiratie voor zijn evolutietheorie haalde. In 2006 gingen meer dan 145.000 mensen naar de Galapagos om zich er te vergapen aan de zeeleguanen en landschildpadden.
Touroperators gespecialiseerd in Antarctica-reizen voorspellen dat dit jaar 34.000 toeristen de landmassa op de Zuidpool zullen bezoeken – vier keer zo veel dan 15 jaar geleden.
[Gazet van Antwerpen]
» achtergrondartikelen over Doomsday Tourism: Forbes en Vagabondish

EEA: Europees coördinatiecentrum moet overheden en bedrijven adviseren

Europa moet zich sneller gaan aanpassen aan de opwarming van de aarde. Dat stelt het Europees Milieuagentschap (EEA) in Kopenhagen in het rapport ‘Impacts of Europe’s changing climate’.
Het EEA wil dat er een coördinatiecentrum wordt opgericht dat adviezen kan geven aan overheden en bedrijven over hoe ze zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat. Volgens het agentschap is de gemiddelde temperatuur in Europa sinds de industrialisering sneller gestegen dan in de rest van de wereld.
In het rapport staat dat de gevolgen van de klimaatverandering sterk zullen gaan verschillen in de diverse regio’s in Europa. Voor de bergachtige gebieden, kustgebieden, de Middellandse Zee en het Noordpoolgebied zullen grote veranderingen door gaan maken. Daarnaast zullen de overheden vaker hun informatie over de veranderende omstandigheden moeten delen met andere landen om tot een goed, gezamenlijk beleid te komen.
» rapport: EEA
[AgriHolland]