Film ‘Waterproof’ belicht sociale kant van klimaatverandering

Op 19 november in première: Waterproof van Joshka Wessels. Deze film brengt sociaalwetenschappelijk onderzoek rond het klimaat in beeld, zoals de sociale, gedragsmatige en juridische aspecten van klimaatverandering.
Joshka Wessels, eco-documentairemaker en sociaal-geograaf, promoveerde afgelopen voorjaar op een onderzoek naar een traditioneel duurzaam drink- en irrigatiewatersysteem in het Midden-Oosten.

“Daar waar het in het Midden Oosten vaak te droog wordt, zullen we hier in onze omgeving juist moeten leren leven met een ‘teveel’ aan water. De zeespiegel stijgt, net als het peil in de rivieren. Hier moeten we ons op voorbereiden. Het zal onze maatschappij gaan veranderen. En ondanks de beschikbaarheid van klimaatveranderingmodellen op wereldschaal, is het voorspellen van de gevolgen op lokaal niveau vol onzekerheden. Het is dan ook heel belangrijk dat de kennis van de sociale wetenschappen betrokken wordt bij het ‘waterproof’ maken van Nederland. Hoe reageren mensen op klimaatsverandering en welke verschillende scenario’s zijn er mogelijk?”

» lees verder: NWO

Milieuzonden compenseren via internet

Vervuilende bedrijven of veelvliegers in Latijns-Amerika kunnen met enkele simpele muisklikken de schade die ze toebrengen aan het klimaat weer goedmaken. Websites als het Braziliaanse Clickárvore en Neutralí­zate in Mexico zitten in de lift.
De meeste initiatiefnemers willen geld verdienen, maar tegelijk dragen ze ook bij aan de bewustwording van problemen als klimaatverandering en ontbossing. In ruil voor een bijdrage worden er voor de bezoekers bomen geplant die net evenveel koolstofdioxide binden als de klanten door een vliegtuigreis of door industriële activiteiten hebben uitgestoten.
Sommige sites boeken intussen veel succes. Clickárvore (Portugees voor ‘klikboom’) werd al in 2000 opgezet door de Stichting SOS Mata Atlântica en de uitgeverij Abril. De bedoeling is het zwaar geschonden regenwoud aan de Atlantische kust van Brazilië weer op te peppen. Telkens een bezoeker de knop ‘plantar’ op www.clickarvore.com.br aanklikt, komt er in principe een boom bij in het gebied. Inmiddels hebben 930 lokale herbebossingsprojecten samen al meer dan 16 miljoen bomen geplant.
Elke internetgebruiker kan de site maar één keer per dag aanklikken. “Mensen krijgen het gevoel dat ze echt bomen aan het planten zijn”, zegt Ludmila Pugliese, de coördinatrice van de herbebossingsinspanningen van SOS Mata Atlântica. Bezoekers kunnen de herbebossing volgen en als ze willen ook financieel steunen. Elke maand kunnen de bezoekers die de site het vaakst hebben aangeklikt gratis t-shirts of zelfs een bezoekje aan het gebied winnen.
» lees verder: MO

Buienradar in top 5 populairste websites

Weersite Buienradar.nl is de hoogste binnenkomer in de top 20 van meest bezochte Nederlandse sites. De website schiet vanaf plaats 67 door naar de vijfde positie in de ranglijst. Dat blijkt uit cijfers van online onderzoeksbureau Multiscope over de eerste helft van 2008.
Google.nl trekt nog steeds de meeste bezoekers. De meest opvallende daler in de top van de ranglijst is Startpagina.nl, dat van een tweede naar een zesde positie zakte.
Buienradar is in mei 2006 van start gegaan en trok in mei 2008 naar eigen zeggen al vijf miljoen unieke bezoekers. Het bezoek heeft zo’n hoge vlucht genomen dat eigenaar Edwin Rijkaart inmiddels een derde datacentrum heeft ingehuurd om voldoende capaciteit te bieden. De radarbeelden worden geleverd door het KNMI.
[Klimaatnieuws.nl]

Satelliet Jason-2 gaat zeespiegelstijging in kaart brengen

Morgenochtend vindt in Californië de lancering plaats van Jason-2. Deze satelliet brengt de zeespiegelstijging voor bijna elke plaats op aarde in kaart. Het KNMI gaat gebruikmaken van de meetgegevens, ook voor weers- en seizoensvoorspellingen.
Jason-2 is de opvolger van Topex/Poseidon en Jason-1. Topex/Poseidon heeft meetdata geleverd van 1992 tot en met 2005. Jason-1 heeft daarmee een aantal jaren in tandem gevlogen en is nu aan vervanging toe.
Jason-2 gaat eerst een aantal maanden achter Jason-1 vliegen om de instrumenten aan boord van de nieuwe satelliet zo nauwkeurig mogelijk af te regelen. Daarna komt Jason-2 in de uiteindelijke baan om samen met Jason-1 een zo groot mogelijk oppervlak van de oceanen te beslaan.
» lancering live via internet: www.eumetsat.int
[KNMI]

Nieuwe atlas toont verwoesting van natuur Afrika

In de afgelopen 36 jaar is Afrika in rap tempo een groot deel van zijn gletsjers, meren en bossen kwijtgeraakt. En als er geen rigoureuze maatregelen komen, is er straks niets meer van het continent over.
Dat stellen onderzoekers van het United Nations Environment Programme. Deze presenteerden ze het boek ‘Atlas of Our Changing Environment’ aan Afrikaanse ministers.
Honderden satellietfoto’s die de situatie voor en na laten zien, ondersteunen de trieste constatering die de onderzoekers deze week brachten. Een aantal bekende problemen passeert in het boek de revue: het ijsverlies op de Kilimanjaro en de uitdroging van Lake Tsjaad. Deze ontwikkelingen worden vooral geweten aan de klimaatverandering.
De boodschap deze week was echter aan de Afrikaanse beleidsmakers gericht: de schuld ligt zeker niet alleen bij het westen. Ontbossing, verstedelijking en de steeds verder oprukkende landbouw eisen hun tol. De uitbreiding van de stad Bujumbura en het verdwijnen van Nigeriaans regenwoud ten bate van rubberplantages zijn hier voorbeelden van.
» lees verder: AfrikaNieuws

OneWorld en HIER brengen klimaatinitiatieven in kaart

Australië wekt energie op met haaienstaarten, Chicago zamelt klein elektronisch afval in via de brievenbussen en Zuid-Afrika organiseert een groen popfestival. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is al bedacht. Onder het motto ‘Wat gebeurt er DAAR’ brengen OneWorld en HIER vanaf vandaag deze en andere inspirerende en originele initiatieven tegen klimaatverandering op de wereld in kaart.
Een Google Maps-toepassing toont waar die klimaatneutrale initiatieven en campagnes plaatsvinden. Met een klik op de symbooltjes krijgen de lezers een pop-up met een korte tekst of filmpje over de campagne of actie te zien.
» kaart: www.oneworld.nl/?page=_29

Klimaatverandering zichtbaar gemaakt in Google Earth

Afgelopen maandag heeft de Britse minister-president Gordon Brown op de Google Zeitgeist-conferentie een nieuwe Google Earth-toepassing gepresenteerd die de opwarming van de aarde weergeeft. De toepassing is gemaakt door Het Met Office Hadely Center, de British Antarctic Survey en de Britse overheid. De bedoeling is om mensen bewuster te maken van de gevolgen van de opwarming van de aarde.
De Google Earth-toepassing gebruikt een kleurenschema dat over de kaartafbeeldingen heen ligt. Gebruikers kunnen klikken op pictogrammen voor meer informatie, zoals hoe de data is verzameld, verhalen van mensen die de gevolgen van klimaatverandering merken en informatie over de gevolgen die klimaatverandering in dat gebied zal hebben.
[Techzine]
» downloaden: Google

Al Gore wil vervolg op zijn film maken

In de strijd tegen klimaatverandering is er sinds het verschijnen van de documentaire An Inconvenient Truth in 2006 niets verbeterd. Dat zegt Al Gore in The Sun. Hij wil daarom een vervolg op de film maken.

“Mensen zijn zich wel bewuster geworden van de klimaatproblemen, nadat wetenschappers hadden gezegd dat we nog maar tien jaar de tijd hebben om actie te ondernemen tegen de stijgende zeespiegels, maar de situatie is verslechterd.”

Als voorbeeld noemt Gore de poolkappen, die de afgelopen jaren sneller zijn gaan smelten.

“Over vijf jaar is er geen Noordpool meer.”

» lees het hele interview: The Sun
[via Elsevier]

Hoogleraar: klimaateffect van vlees is klein

Marianne Thieme stelt in de film Meat the truth dat vlees eten net zo slecht voor het klimaat is als autorijden of vliegen. Jan Goudriaan, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, vindt dat onzin:

De veeteeltsector wereldwijd zou verantwoordelijk zijn voor 18 procent van de totale emissies, 9 procent in de vorm van CO2, en 9 procent in de vorm van methaan en lachgas. Nu zijn methaan en lachgas wel krachtige broeikasgassen, 23 respectievelijk 296 maal krachtiger dan CO2, maar bedenk dan wel dat dit geldt per kilogram. En dat de concentraties van methaan en lachgas in de atmosfeer 200 en 1000 maal lager zijn dan die van CO2. CO2 is dus veruit het belangrijkste.

Bovendien zijn natuurlijke emissies van methaan uit moerassen en lachgas uit de oceanen vele malen groter dan die uit rundvee en grasland. Maar het meest treffend is nog dat de methaanconcentratie in de atmosfeer sinds het jaar 2000 helemaal niet meer stijgt! Voor zover het methaan en lachgas betreft is het echt niet nodig om bezorgd te zijn over de rol van de veeteeltsector.

» lees verder: Trouw

Utrechtse klimatologen ontwikkelen lesmateriaal broeikaseffect

Paleoklimatologen van de Universiteit Utrecht hebben een multimediaal lespakket over klimaatverandering ontwikkeld voor de bovenbouw van de havo en het vwo: Expeditie Broeikaswereld. Het lespakket neemt jongeren mee naar het klimaat van 55 miljoen jaar geleden. Door het broeikaseffect van toen te bestuderen leren scholieren kennis uit het archief van de aarde te halen en te interpreteren voor de toekomst. Hierbij staan de uitkomsten van wetenschappelijke expedities naar de Noordelijke IJszee en zuidelijke Atlantische Oceaan centraal.
Het lesmateriaal bestaat uit een dvd met clips, een website met lesmateriaal en interactieve toepassingen. Zo kunnen leerlingen zelf boorkernen analyseren die laten zien dat het 55 miljoen jaar geleden op de noordpool subtropisch warm was. Verder worden de scholieren met een prijsvraag uitgedaagd om in een filmpje hun eigen visie over de klimaatverandering te geven en uit te beelden hoe het Nederlandse klimaat er in 2508 uitziet. De makers van het beste filmpje mogen in oktober 2008 mee op expeditie naar Spitsbergen.
In juni van dit jaar won de Universiteit Utrecht de Academische Jaarprijs met het onderzoeksvoorstel Met paleoklimatologen op expeditie naar de broeikaswereld van de toekomst. De Academische Jaarprijs is bestemd voor de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek en bestaat uit een bedrag van 100.000 euro. Met dit geld is Expeditie Broeikaswereld gefinancierd.
[Universiteit Utrecht]