Onderzoek Natuur en Milieu: luchtvervuiling vooral in Nederland

De lucht in Nederland is vuiler en ongezonder dan politici en burgers veronderstellen. Dat stelt de Stichting Natuur en Milieu op gezag van recente onderzoeken, onder meer van het Oostenrijkse IIASA, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.
De uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak is de hoogste van Europa en een van de hoogste voor fijnstof, aldus een deze week verschenen brochure. “Daarnaast komt er veel vervuiling uit het buitenland aanwaaien.” Ook wat betreft schade aan gezondheid (vooral door fijnstof), landbouw (door ozon) en natuur (onder meer door door vermesting) behoort Nederland tot de Europese top.
Nederland besteedt de komende jaren jaarlijks “iets meer dan één euro” per inwoner aan het bestrijden van de schade. Dat zou veel meer moeten worden, vindt Natuur en Milieu, vooral omdat in een dichtbevolkt land als Nederland de kosten relatief laag kunnen blijven en de baten “vele malen hoger” uitvallen. “De baten van deze investeringen zijn tot wel tachtig keer hoger dan de kosten.”
Het Planbureau voor de Leefomgeving, gevraagd om een reactie, stelt dat de genoemde cijfers in de brochure wel kloppen, maar noemt de manier van presenteren nogal eenzijdig. Volgens een woordvoerder is het logisch dat kleine landen een relatief grote emissiedichtheid per vierkante kilometer hebben. Per hoofd van de bevolking “ziet het er heel anders uit”.
En dat Nederland op dit moment relatief weinig kosten maakt voor maatregelen, komt omdat omdat Nederland al veel maatregelen genomen heeft. “Goedkope maatregelen zijn in Nederland al genomen en in veel buitenlanden nog niet”, aldus de woordvoerder.
» lees verder: NRC

WWF: klimaat verandert sneller dan voorheen aangenomen

Volgens een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) verandert het klimaat sneller dan tot dusver werd aangenomen. Volgens nieuwe berekeningen van de natuurorganisatie is het mogelijk dat de Noordpool tussen 2013 en 2040 in de zomer volledig ijsvrij wordt. De zeespiegel zou tegen het eind van deze eeuw meer dan 120 centimeter kunnen stijgen.
De berekeningen van het WWF zijn daarmee veel pessimistischer dan die van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat vorig jaar nog de Nobelprijs van de Vrede won samen met Al Gore. Het IPCC voorspelt bijvoorbeeld een zeespiegelstijging van 59 centimeter.
De gevolgen van de klimaatverandering zullen in Nederland merkbaar zijn door onder meer een toename van het aantal en de intensiteit van stormen boven de Britse eilanden en de Noordzee. Dit zal leiden tot grotere schade in West- en Centraal-Europa, aldus het WWF.
In Luxemburg komen maandag de ministers van Milieu van de Europese Unie bijeen. Zij bespreken het Europese klimaatplan. In december moet daarover een compromis zijn bereikt tussen de ministers en het Europees Parlement.
[Nu.nl]

Twee graden temperatuurstijging funest voor pinguïns

Een temperatuurstijging van 2 graden Celsius kan ervoor zorgen dat de pinguïnpopulatie op de Zuidpool drastisch kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Volgens een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WWF) wordt 50 procent van de keizerpinguïns en 75 procent van de adéliepinguïns bedreigd door de opwarming van de aarde.
In het rapport, dat ‘2 graden is te veel’ heet, staat dat die temperatuurstijging al binnen veertig jaar waarheid kan zijn als we de hoeveelheid CO2-uitstoot niet verminderen.
De temperatuurstijging leidt tot een afname van de hoeveelheid ijs. Pinguïns krijgen daardoor minder ruimte om te broeden. Ook zal de hoeveelheid krill (planktonkreeftjes) afnemen, waardoor pinguïns minder voedsel kunnen vinden.
De afgelopen vijftig jaar is het aantal keizerpinguïns al met 50 procent afgenomen. Ook de populatie adéliepinguïns is flink geslonken.
[ANP via Vroege Vogels]

Studie: minder CO2-uitstoot leidt tot miljardenbesparing ziektekosten

Het verhogen van de Europese doelstelling van 20 naar 30 procent minder uitstoot tegen 2020, zorgt voor 8.000 minder ziekenhuisopnames per jaar, en 2 miljoen minder verloren werkdagen. Dat zou zorgen voor een besparing in de gezondheidskosten tussen 6,5 en 25 miljard euro.
Dit blijkt uit berekeningen in een studie van het WWF, de Health and Environment Alliance (HEAL) en Climate Action Network Europe (CAN-E). Zowat 369.000 mensen sterven elk jaar voortijdig door de luchtvervuiling, en de kosten daarvan zouden jaarlijks oplopen tot 3 à 9 procent van het BNP van de EU.
Sam Van den Plas, Climate Change Officer van WWF-België:

“De huidige discussies over klimaatverandering gaan allemaal over de kosten voor de industrie en de economie, terwijl de kosten van de klimaatverandering voor de maatschappij hoofdzakelijk genegeerd worden. Het is essentieel dat men inziet dat maatregelen om propere energiebronnen te promoten, en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, niet alleen de klimaatverandering zullen beperken, maar ook de luchtvervuiling verminderen en de levenskwaliteit van de Belgische burgers zullen verbeteren.”

De ngo’s roepen het Europese Parlement dan ook op om ambitieus te zijn en de emissiereductie op te trekken tot 30 procent.
[De Morgen]

Brazilië slaat alarm: Amazone verdwenen in 2030

Het Braziliaanse Amazonewoud heeft in augustus zeker 756 vierkante kilometer bos verloren door onder meer houtkap en verbranding. Dat is meer dan dubbel zo veel (133 procent) als in juli. Er wordt dus nog altijd meer en sneller gekapt.
Over het hele jaar genomen, zal 229 procent meer Amazone gekapt worden dan in 2007. De ontbossing is het grootst in de staten Pará en Mato Grosso. De cijfers komen van het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (INPE).
Als het aan dit tempo doorgaat is het Amazonewoud in 2030 weg. Het Amazonegebied is met een oppervlakte van 6,7 miljoen vierkante kilometer het grootste regenwoud ter wereld. Het grootste deel van het woud ligt in Brazilië (ongeveer 65 procent). De jongste twintig jaar is meer dan een half miljoen vierkante kilometer aan regenwoud verdwenen – een gebied zo groot als Frankrijk.
Tegen 2030 valt onmogelijk alles te kappen, maar er is een domino-effect: steeds meer heeft de Amazone af te rekenen met bosbranden. Hoe meer er wordt gekapt, hoe droger de Amazone wordt, hoe meer brand. In tegenstelling tot bomen in meer gematigde klimaten, groeien de bomen in Amazonia niet terug na een bosbrand: wat weg is, is voorgoed weg.
» lees verder: Het Laatste Nieuws

Studie: miljoenen nieuwe banen door klimaatverandering

Het aanpakken van de klimaatverandering kan miljoenen banen opleveren. Dat blijkt uit een nieuwe studie van organisaties als de Verenigde Naties (VN) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
Het terugdringen van broeikasgassen en het streven naar hernieuwbare energie zorgt volgens de studie nu al voor extra werkgelegenheid, wat ook de investeringen in de sector doet stijgen. Het verder aanpakken van de klimaatsverandering kan een nieuwe ‘groene’ economie doen ontstaan, die miljoenen banen zou kunnen creëren.
Het rapport van de studie bevat een resem maatregelen om te komen tot een opvolger van het Kyoto Protocol, dat in 2012 afloopt. Juan Somavia, directeur van de IAO:

“We moeten ervoor zorgen dat die nieuwe groene jobs menswaardig zijn. Deze nieuwe economie draait niet alleen rond technologie en geld. Het gaat over mensen en hun culturen. We moeten een mentale switch maken naar een groter bewustzijn van het milieu. Er zullen nieuwe jobs ontstaan, andere zullen aangepast worden of verdwijnen.”

[Knack.be]

Nederlands onderzoek: opwarming gaat honderden mensenlevens kosten

Opwarming van de aarde zal de komende decennia nadelige effecten hebben op de Nederlandse volksgezondheid. Zo zullen er jaarlijks honderden mensen meer dan nu overlijden door hittestress en zal de ziekte van Lyme door tekenbeten toenemen.
Dit blijkt uit een rapport dat woensdag is verschenen. De studie is verricht door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Planbureau voor de Leefomgeving.
De wetenschappers onderzochten de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de afbraak van de ozonlaag. Ze verwachten meer en ernstiger klachten van allergische aandoeningen en meer voedselvergiftiging.
Door de verhoogde blootstelling aan ultraviolette straling zal het aantal gevallen van huidkanker en staar waarschijnlijk ook toenemen. Daar staat tegenover dat de sterfte door winterkou mogelijk juist afneemt.
Volgens de onderzoekers gaat het om honderden sterfgevallen en enkele duizenden ziektegevallen extra per jaar. Vooral ouderen zullen het slachtoffer worden van hittegolven en vervroegd overlijden, aldus het rapport.
Al bij temperaturen boven de 20 graden treedt er extra sterfte op. De wetenschappers adviseren richtlijnen te geven voor de bouw van koelere huizen en instellingen. Ze maken zich vooral zorgen over de langere termijn, de tweede helft van deze eeuw.
[Nu.nl]
» lees ook: persbericht Erasmus MC

Oxfam: klimaatverandering treft nomaden hard

Nomaden die wonen in de afgeleken streken van Oost Afrika, moeten in staat gesteld worden zich zelf te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit zegt Oxfam in een nieuw rapport.
De klimaatveranderingen zorgen voor uitblijven van regen in de regentijd en zorgt tegelijkertijd voor onvoorspelbare en zware regens in droogte tijden. In veel gebieden is er nu op gezette tijden hongersnood. Water is zeer schaars. De gebieden behoorden al tot de zwaarste gebieden op aarde om te wonen, door de klimaatverandering wordt dit alleen maar erger.
Eerder dit jaar rapporteerde Oxfam dat het huidige biobrandstofbeleid de klimaatcrisis niet oplost maar wel bijdraagt aan voedselonzekerheid en inflatie. Daardoor worden arme mensen eveneens het hardst getroffen.
[AfrikaNieuws, Klimaatnieuws.nl]

Greenpeace: Eon grootste vervuiler

Eon is volgens milieuorganisatie Greenpeace de grootste vervuiler onder de energiebedrijven. Eneco investeert het meest in schone energie.
Dat blijkt uit de Graadmeter voor Energiebedrijven, die Greenpeace deze week publiceerde. De ranglijst geeft de invloed op klimaatverandering weer van de zeven grote energiebedrijven die in Nederland actief zijn.
De onderzochte energiebedrijven – Eneco, Essent, Nuon, Delta, Electrabel, RWE en Eon – zijn beoordeeld op investeringen, opwekcapaciteit, verkoop van stroom in Nederland en consumentenondersteuning. De gegevens over de energiebedrijven zijn geleverd door het onderzoeksbureau Somo.
» lees verder: Parool

Uitstoot broeikasgassen daalt verder

De uitstoot van broeikasgassen is voor het derde jaar op rij gedaald. De daling ten opzichte van 1990 bedraagt vier procent, waarmee de uitstoot vorig jaar uitkwam op 205 miljard kilo. Dit berekenden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving.
De daling van de uitstoot in Nederland is vooral te danken aan het verminderen van de uitstoot van lachgas, dat door salpeterzuurfabrieken wordt uitgestoten. Ook is de hoeveelheid methaan uit vuilstortplaatsen gedaald.
De uitstoot van kooldioxode, dat onder meer bij de productie van elektriciteit en door verkeer wordt uitgestoten, was vorig jaar gelijk gebleven op 172 miljard kilo. Hoewel er meer elektriciteit werd geproduceerd en dus meer kooldioxode werd uitgestoten, zorgde de warme winter ervoor dat het gasverbruik, en dus de CO2-uitstoot, daalde.
» lees verder: Trouw