Wethouder Barendrecht: CO2-opslag niet zeker

De komst van een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht is nog niet zeker. Wethouder Zuurbier (VVD) heeft dit gisteren tijdens een raadsvergadering laten weten in reactie op vragen van GroenLinks en PvdA.
Shell heeft op 5 december een milieu-effectrapportage ingediend om aan te tonen dat het project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen moet worden in twee lege gasvelden onder een woonwijk in de gemeente Barendrecht, veilig is en binnen de overheidsnormen kan worden uitgevoerd.
Wethouder Zuurbier:

“Daarmee is de procedure gestart, en pas als het voorstel getoetst is, valt er een beslissing of ze een vergunning krijgen.”

{NRC Handelsblad]

Australië met eigen klimaatplan

De Australische regering wil de uitstoot van kooldioxide in 2020 met 5 procent terugdringen ten opzichte van 2000. En als op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind volgend jaar in Kopenhagen een ambitieus klimaatakkoord wordt bereikt, is Australië bereid tot een reductie met 15 procent.
Dat is de kern van een langverwacht klimaatplan van premier Kevin Rudd. De reductie moet volgens Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low Pollution Future worden bereikt via emissiehandel. Bedrijven die schoon produceren kunnen emissierechten verkopen aan grote vervuilers.
Volgens de Australische regering is de doelstelling van het klimaatplan per hoofd van de bevolking vergelijkbaar met het plan dat de Europese Unie dit weekeinde presenteerde – een reductie van 20 procent in 2020, ten opzichte van 1990.
Milieugroepen hebben zware kritiek op het klimaatplan. Ze wijzen erop dat Australië 85 procent van de elektriciteitsopwekking haalt uit kolencentrales, die weinig milieuvriendelijk zijn. De organisaties vinden een reductie van 5 procent veel te mager.
» lees verder: NRC
» meer info: www.climatechange.gov.au/whitepaper/

Staatssecretaris Timmermans: desnoods ’s nachts dooronderhandelen over klimaat

De leiders van de Europese Unie moeten deze weeks desnoods ’s nachts door onderhandelen als ze het niet eens kunnen worden over het klimaatplan dat op tafel ligt. Er moet geen tweede lezing komen, want dan is de Europese Unie niet op tijd klaar voor de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen volgend jaar.
Dat zei staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De regeringsleiders van de 27 lidstaten praten donderdag en vrijdag over de ambitieuze plannen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent terug te dringen.
Belangrijk twistpunt is de hoeveelheid geld die industrieën via een veiling moeten betalen voor hun emissierechten. Hoewel de huidige EU-voorzitter al meer water bij de wijn heeft gedaan dan Nederland lief is, wordt er in Brussel rekening gehouden met een extra EU-klimaattop als men er deze week niet uitkomt.
[ANP]

Tweede Kamer: minister Cramer neigt te veel naar concessies

Een Europees klimaatakkoord is broodnodig, anders staat de Europese Unie minder sterk bij de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan.
Milieuminister Jacqueline Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer. Zij verdedigde zich daar tegen kritiek dat zij te veel concessies heeft gedaan in de onderhandelingen in EU-verband die eind deze week moeten leiden tot een klimaatakkoord op de Europese top in Brussel.
Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Nederland, in plaats van de door Cramer beloofde harde opstelling, “een plas water bij de wijn” gedaan.
Cramer hamerde erop dat daar een deal moet worden gesloten:

“Mijn inzet is keihard geweest. Maar om een akkoord te sluiten, moet je onderhandelen. Wij zullen zo lang mogelijk proberen aan die positie vast te houden.”

Die positie betekent niet toegeven aan Polen en Duitsland, die respectievelijk hun elektriciteitssector en industrie niet willen laten betalen voor het uitstoten van CO2.
Zij reageerde afwijzend op een suggestie van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom, een partijgenoot, om in Poznan haar EU-collega’s bijeen te roepen.

“In Brussel moet witte rook uit de kamer komen.”

[ANP]

Minister Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt.
De minister ziet in de economische tegenwind alle reden om af te zien van eerdere plannen om de meerderheid van de industrie te laten betalen voor de rechten. “Zeker in deze tijd moet je de industrie niet over de rand duwen”, zei Van der Hoeven maandag na EU-beraad met collega’s uit andere EU-landen.
Volgens schattingen wordt wel 90 à 96 procent van de Europese industrie uitgezonderd van plannen om emissierechten te kopen op een veiling. Vooral Duitsland, dat veel zware industrie heeft, wil veel uitzonderingen.

“Wat ik niet aanvaardbaar vind, is als de EU zou tornen aan het doel om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020. Dat gebeurt ook niet. Veilen is volgens ons het beste systeem om rechten te verdelen. Maar op een gegeven ogenblik moet je tot een compromis kunnen komen.”

Milieuminister Jacqueline Cramer pleitte zondag juist voor het overeind houden van het veilen van emissierechten. Maar zij bespeurt geen licht tussen haar standpunt en de opstelling van Van der Hoeven. Cramers woordvoerder:

“Van der Hoeven zegt ook dat veilen het beste systeem is, maar we moeten tot een compromis komen. Een milieuminister legt andere accenten dan een minister van Economische Zaken. Maar ook voor Cramer staat buiten kijf dat goed moet worden gekeken naar de belangen van de industrie.”

Welke andere maatregelen in de plaats komen, wil Europa het doel van 20 procent CO2-reductie in 2020 halen, “daarover gaan we praten in Poznan”. Hij doelt op de VN-klimaattop, waar Cramer later deze week aanschuift bij de onderhandelaars.
Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) is het eens dat bijvoorbeeld noodlijdende staalbedrijven nu geen extra kosten voor CO2-rechten kunnen dragen.

“Het is wel belangrijk dat het systeem er goed staat. In 2012 kunnen we dan kijken welke sectoren moeten meedoen.”

[ANP]

Cramer vindt klimaatnorm overbodig

Milieuminister Jacqueline Cramer vindt een klimaatnorm voor broeikasgassen overbodig. Zij schreef de Tweede Kamer woensdag dat zo’n norm al beschikbaar is.
ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman wil een klimaatnorm naar het voorbeeld van de Zalmnorm, de strenge begrotingsregels van de vorige VVD-minister van Financiën. Zij lanceerde het idee tijdens het debat dinsdag over de begroting van Cramer.
Volgens de minister geldt voor een belangrijk deel van de broeikasgassen al een norm. Voor de bedrijven die vallen onder het zogenoemde emissiehandelssysteem ETS, opgezet om de uitstoot van zulke gassen zoals kooldioxide (CO2) te beperken, geldt al een hard plafond. Ze mogen niet meer uitstoten dan het plafond. Alles wat ze méér uitstoten, moeten ze compenseren door uitstootrechten te kopen, aldus Cramer.
Het idee van de kleinste regeringspartij viel meteen niet bijster goed bij de grootste coalitiepartner. Volgens CDA-Kamerlid Liesbeth Spies wijkt het af van eerdere afspraken.
[ANP]

Wetenschappers pleiten voor witte daken

Witte daken zouden wel eens cruciaal kunnen worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Californische wetenschappers hebben uitgerekend dat als in de 100 grootste steden ter wereld de daken wit worden gemaakt en op de grond asfalt wordt vervangen door beter reflecterend beton, er meteen 10 jaar wordt gewonnen in de strijd om CO2 aan banden te leggen: er zou voor 4,4 kubieke gigaton aan broeikasgassen per jaar minder in de atmosfeer terechtkomen. In Californië zijn nieuwe handelszaken trouwens al sinds 2005 verplicht om hun (platte) daken wit te maken.
[Het Laatste Nieuws]

Milieuorganisaties doen voorstel voor een klimaatwet

Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Jongeren Milieu Actief en Oxfam Novib hebben op 27 mei de concept-wettekst voor een klimaatwet gepresenteerd aan de vaste kamercommissie van milieu. Volgens de wet dient de uitstoot van broeikasgassen elk jaar met 3% verlaagd te worden.

“Een jaarlijkse klimaatnota en- begroting moeten ervoor zorgen dat deze doelstelling wordt gehaald. De wet maakt de minister-president eindverantwoordelijk.”

Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel moet de regering elke vijf jaar een klimaatplan maken waarin maatregelen worden vastgelegd. De klimaatwet gaat niet over de uitstoot door zware industrie en de energiesector, die vallen onder het Europees Emissie Handelssysteem. De wet richt zich op de sectoren verkeer en vervoer, gebouwde omgeving, kleine bedrijven en landbouw.

Reactie Cramer


Minister Cramer ziet het initiatief als een ondersteuning van haar eigen klimaatdoelstellingen. Maar over de wijze waarop die de doelen te bereiken “heb ik een ander uitgangspunt”, laat ze weten.
Ze verdedigt haar aanpak om via convenanten met het bedrijfsleven en lagere overheden afspraken te maken over hun milieu-inspanningen. Cramer stelt ook dat in 2010 de behaalde resultaten worden doorgelicht en bij onvoldoende maatregelen aanvullende maatregelen komen
[AgriHolland, Trouw]

Geen bouwvergunning skipiste wegens opwarming aarde

Het Spaanse gerecht geeft geen groen licht voor de bouw van een groot wintersportcentrum in het noorden van Spanje. Als reden voor de weigering haalde de voorzitter van het hoogste gerechtshof in Castilië-Leon de opwarming van de aarde aan. Door de opwarming zou er mogelijk te weinig sneeuw vallen en zou het project niet economisch haalbaar zijn.
Het wintersportcentrum zou worden aangelegd in de buurt van San Glorio, gedeeltelijk door een natuurgebied, waar de laatste in het wild levende bruine beren van Spanje leven.
Een vonnis gebaseerd op de opwarming van de aarde is een beslissing zonder precedent in de Spaanse gerechtelijke geschiedenis. Heel wat dieren- en milieuorganisaties toonden zich al tevreden met de beslissing van het hof.
[De Morgen]

KPMG: ondernemingen niet klaar voor klimaatverandering

Ondernemingen zijn niet voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Stelselmatig onderschatten ze de invloed en economische gevolgen ervan. Dat meldde accountantsbureau KPMG woensdag naar aanleiding van een onderzoek.
Het accountantsbureau keek bijvoorbeeld naar de toekomst van toeristische attracties zoals het Australische Groot Barrièrerif als de temperatuur straks 2 tot 3 graden stijgt. Dit koraalrif is het grootste ter wereld en fungeert als een toeristische trekpleister voor Australië. Ook onderzocht KPMG of de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden.
Ruim 80 procent van de onderzochte sectoren zit in de gevarenzone, aldus het rapport. Acht sectoren lopen accuut gevaar. “De bedrijven hebben een verhoogd risico op het moeten stoppen met bepaalde activiteiten, wat zelfs een faillissement tot gevolg zou kunnen hebben”, aldus een zegsman.
Volgens KPMG treffen de bedrijfstakken in de gevarenzone op dit moment onvoldoende maatregelen om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Om welke takken het precies gaat, is nog niet bekendgemaakt.
KPMG deed onderzoek in achttien bedrijfstakken, waaronder de luchtvaart, de transportsector, de chemiesector en de telecommunicatie. Het onderzoek, dat volgende week wordt gepresenteerd, richt zich niet alleen op de daadwerkelijke klimaatverandering. Ook gaat het in op bijvoorbeeld wet- en regelgeving die wijzigt door klimaatverandering.
[Telegraaf]